Shoirakhon Nurdinova, Araştırmacı-Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi(TÜGAM)

Özbekistan, Türk Keneşi’ne Üye Oldu

Özbekistan, 2009 yılında kurulan ve Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliği yapmayı amaçlayan Türk Keneşi’nin tam üyesi oldu.

23 Ekim 2019, Çarşamba
- Özbekistan, Türk Keneşi’ne Üye Oldu

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, kısaca Türk Keneşi, 3 Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan’ın katılımıyla kuruldu. Bu uluslararası örgütün temel amacı, Türkçe konuşan devletler arasında karşılıklı güven, dostluk ve iyi komşuluğu güçlendirmek, bölgede ve dünyada barış ve istikrarı sağlamaktır. Keneş, aynı zamanda siyasi, ekonomik, eğitim alanlarında ve diasporalar arasında daha kapsamlı ve daha nitelikli işbirliğinin artmasını amaçlamaktadır.  Türk Keneşinin diaspora işbirliği, dünyanın dört bir yanına dağılmış Türkçe konuşan toplulukların bir araya gelerek bulundukları ülkelerde kendileriyle ilgili konularda karar alma mekanizmalarını etkilemeleri açısından önem arz etmektedir. Türkçe konuşan ülkelerin uluslararası nüfuzunun güçlendirilmesi, kültürel değerlerinin tanıtılması, Türk halklarının karşılaştığı sorunlarla ilgili gerçeklerin uluslararası kamuoyuna ulaştırılması konularında etkin olması son derece önemlidir.

Türk Keneşinin kurucu üyeleri Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan, gözlemci üyesi ise Macaristan’dır. Özbekistan, bu örgüte tam üye olarak katılmak için tarihî bir adım attı: 14 Eylül 2019 tarihinde “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına ilişkin Nahçıvan anlaşmasının onaylanması üzerine” kanun kabul edildi. 2018 yılında Türk Keneşi’nin Altıncı Zirvesi’ne Cholpon-Ata [Kırgızistan] şehrinde ilk kez onur konuğu olarak davet edilen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bu yıl Bakü’de [Azerbaycan] düzenlenen zirvede Keneşin tam üyesi olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Keneşi çerçevesinde son üç yılda üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin neredeyse iki katına çıktığını, ülkeler arasında 1.000’den fazla ortak şirketlerin kurulduğunu, uygulanan vizesiz rejim nedeniyle ziyaretçi sayısının arttığını ve Türk halkları arasında kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendiğini vurguladı. Mirziyoyev aynı zamanda Türk Keneşi’ne üye ülkelerin nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını gençler oluşturduğundan, Türk Keneşi’ne bağlı Genç Girişimciler Konseyi’nin kurulmasını ve bu Konseyin ilk toplantısının önümüzdeki yıl Özbekistan’da yapılmasını önerdi.