Ayşenur Aygül, Araştırma Asistanı/Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi (TÜGAM)

Dünyada Her 100 Kişiden 4’ü Göçmen

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Nüfus Dairesi (Population Division), Eylül ayının son haftasında 2019 yılı Uluslararası Göçmen Verilerini yayınladı.

22 Ekim 2019, Salı
- Dünyada Her 100 Kişiden 4’ü Göçmen

Uluslararası Göçmen Verileri 2019 başlıklı veri seti (International Migrant Stock, 2019) 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 ve 2019 yılları için göçmenlerin yaş, cinsiyet ve kökenlerine göre sayılarını içeriyor. Bu veri setinde, en çok sayıda uluslararası göçmene ev sahipliği yapan 20 ülkeye, en büyük diaspora nüfusuna sahip 20 ülkeye, kadın göçmenlerin uluslararası göçmen nüfustaki ve ülkelere göre oranı da dahil daha pek çok başlıkta veri bulmak mümkün.

Uluslararası Göçmen Verileri 2019 rakamlarına göre 2019 itibarıyla dünya genelindeki uluslararası göçmen sayısı 272 milyona ulaşmış durumda. 2010 yılında bu rakamın 221 milyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda artışın boyutları daha iyi anlaşılabilir. En çok göçmene ev sahipliği yapan bölge ise 82 milyon göçmenin yaşadığı Avrupa. 59 milyon göçmene sahip olan Kuzey Amerika ise Avrupa’dan sonra en çok göçmen barındıran bölge olarak öne çıkıyor. 1990’dan 2019’a kadar verilmiş olan göç haritalarını izleyerek de göçmenlerin en çok tercih ettiği ülkeler ve bunlarda yıllar içinde yaşanan değişimlerle ilgili genel bir fikir edinmek mümkün. 2019’un göç haritası ise şu şekilde:

Kaynak: (UN, Development of Economic and Social Affairs, Population Division, International Migration)

Haritadaki renkler ülkelerin ev sahipliği yaptıkları göçmen sayılarına göre belirleniyor. Haritadan da anlaşılabileceği üzere 2019 itibarıyla en çok göçmene ev sahipliği yapan ülkeler ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Avusturalya, Kanada ve Avrupa ülkeleri. En az göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin ise Afrika kıtası ülkeleri, özellikle Kuzeybatı ve Güney Afrika ülkeleri ve Güneydoğu Asya ülkeleri olduğu görülüyor.

Veriler arasında en çok uluslararası göçmen veren ilk beş ülkeyi görmek de mümkün. Hindistan 17.5 milyon göçmen ile en çok göç veren ülke konumunda. Hindistan’ı 11.8 milyon ile Meksika, 10.7 milyon ile Çin ve 10.5 milyon uluslararası göçmen ile Rusya izliyor. Ülkesinde 2011’de başlayan iç savaştan bu yana vatandaşlarının çoğu başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede mülteci olarak bulunan Suriye ise 8.4 milyon ile beşinci sırada.

En çok göçmene ev sahipliği yapan 20 ülke grafiği de oldukça dikkat çekici. Bu grafiğe göre 1990’dan beri ABD en çok göçmene ev sahipliği yapan ülke konumunda. ABD için diğer ilgi çekici özellik ise 1990’dan beri sürekli olarak göçmen sayısını arttırmış olması. ABD’de 1990’da 23.3 milyon olan göçmen nüfus, 2019 yılında iki kattan fazla artışla 50.7 milyona ulaşmış durumda.

İkinci sırada ise 13.1 milyon göçmene ev sahipliği yapan Almanya yer alıyor.  Uzun yıllar ABD’nin ardından en çok göçmene ev sahipliği yapan ülke Rusya’ydı. Ancak 2015 ve 2019 seneleri arasında göçmen sayısı 11.6 milyon civarında kalan Rusya 2019 yılı itibari ile ikinciliği Almanya’ya bırakmış durumda. 2000’lerden beri dalgalı bir artışla iş gücüne duyduğu ihtiyaçlardan dolayı göçmen nüfusunu artırmakta olan Suudi Arabistan’ın 2019 verilerine göre ev sahipliği yaptığı göçmen sayısı ise 13.1 milyon kişi neredeyse Almanya ile aynı.

1990 yılı verilerine göre 1.2 milyon göçmen ile 23. sırada yer alan Türkiye, 2019 yılı itibarıyla 5.9 milyon göçmenle 13. sırada yer alıyor. Ülkede 2000’lere kadar hemen hemen aynı seyirde izleyen göçmen nüfusu, 2000’lerin ortalarında düşüşe geçse de kısa süre içinde tekrar bir artış olmuştur. Ancak şablon incelendiğinde Türkiye’deki göçmen sayısının Suriye’deki iç savaştan dolayı esas olarak 2011 yılından itibaren radikal bir artışa geçtiği görülüyor.

Kaynak: UN, Development of Economic and Social Affairs, Population Division, International Migration

Yukarıdaki şablondan da anlaşılabileceği üzere pek çok ülkede göçmen sayısı artmış olsa da bu durum her ülke için geçerli değildir. Hindistan, Ukrayna, Pakistan ve İran gibi bazı ülkelerde, göç eden göçmen sayısında ciddi bir düşüş vardır.