Bahar Cebe, Araştırma Asistanı-Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi (TÜGAM)

Etnik Köken İşe Kabul Oranını Etkilemeye Devam Ediyor

Göçmen kökenli kişilerin, göç geçmişi olmayan kişilere kıyasla iş başvurusundan aldığı geri dönüş daha az.

17 Ekim 2019, Perşembe
- Etnik Köken İşe Kabul Oranını Etkilemeye Devam Ediyor

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı’nın [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-SZW] politika araştırmaları yapan bir kuruluş olan Panteia’ya yaptırmış olduğu araştırmaya göre, işverenler göçmen kökenlilere karşı ayrımcılık yapmaya devam ediyor. Araştırma kapsamında internet üzerinden yapılan iş başvurularına 707 kurgusal özgeçmiş yerleştirildi. Ardından özgeçmişlerin işverenler tarafından ne sıklıkla görüntülendiğine ve işverenlerden hangi sıklıkla geri dönüş aldıklarına bakıldı. Araştırma sonucunda, göç geçmişi olan ve olmayanların özgeçmişlerinin görüntülenme sıklığı arasında fark olduğu tespit edildi.

Panteia’nın yapmış olduğu araştırma, geçtiğimiz aylarda Utrecht Üniversitesi’nden [UU] Lex Thijssen ile Marcel Coenders ve Amsterdam Üniversitesi’nden [UvA] Bram Lancee tarafından yapılan saha araştırmasını destekler nitelikte.

Bahsedilen araştırmalara ek olarak Hollanda’nın Merkez Planlama Ofisi’nin [CPB-Centraal Planbureau] 12 Haziran 2019’da yayınladığı “göç geçmişine göre gelir eşitsizliği” [Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond] çalışmasına göre, göç geçmişi olan ve olmayan insanlar arasındaki gelir farklılıkları son on beş yılda neredeyse hiç azalmadı.

Hükümet Fırsat Eşitliğini Teşvik Ediyor

Araştırmalara dayanarak, Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı’nın Müsteşarı Tamara Van Ark: “Bir iş için yaş, cinsiyet veya kökeniniz önemli olmamalıdır. Ayrımcılığın yavaş yavaş azalması doğru yönde atılan bir adımdır. Ancak yine de ayrımcılık var ve kalıcı bir sorun olmaya da devam ediyor. Bunu tartışmalı ve buna çözüm getirmeliyiz.” açıklamasında bulundu.

Araştırma sonuçlarının olumsuz bulgularından dolayı hükümet, işgücü piyasasında ayrımcılıkla ilgili araştırmaları destekliyor. Aynı zamanda kabine, eğitim ve iş piyasasında ayrımcılığa karşı kalıcı bir mücadele politikası izlemeye çalışıyor. 30 Mart 2018’de Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı’nın “İşgücü Piyasasına Daha Fazla Entegrasyon” [Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt-VIA] raporunun amacı göç geçmişi olan insanların işgücü piyasasında daha iyi konuma gelmeleri. Raporu diğer araştırmalardan ayıran özellik ise raporun önemli bir kısmının bilim insanları ve uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucu oluşturulmuş olması.

Ayrıca İşgücü Piyasası Ayrımcılığı Eylem Planı [het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie] ile hükümet, işgücü piyasasındaki ayrımcılığa karşı mücadeleye ve kapsayıcı bir çalışma ortamının geliştirilmesine odaklandı. Tamara Van Ark’ın, 2018’in Kasım ayında iş piyasasında ayrımcılığın önüne geçmek için sunduğu yasa değişikliği için Overheid.nl[1] aracılığıyla paydaşların da öneri sunabildiği bir uygulama gerçekleştiriliyor. Öneriye katılan paydaşlar 4 Kasım’a kadar önerilerini internet üzerinden sunabilecek. Yasa değişikliği ile hedeflenen, işverenleri aday seçme süreçlerinde ayrımcılığı önlemek adına şeffaf olmaya zorlamaktır.

Ayrımcılık Yapan İşverene Para Cezası

İşverenler, ayrımcılığa devam etmeleri durumunda ilkin Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı’ndan uyarı alacaklar. Buna rağmen ayrımcılığa devam eden işverenler bu eylemlerinden dolayı 4500 Euro para cezasına çarptırılacak. Mevcut cezaların yetersiz olduğunu düşünenler aynı şekilde Overheid.nl üzerinden görüşlerini bildirebilecek.

[1] Overheid.nl web sitesi, Hollanda’daki tüm devlet kuruluşlarının bilgi ve hizmetleri için bir rehberdir.