Shoirakhon Nurdinova, Araştırmacı-Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi(TÜGAM)

Türkiye’ye Göç Edenlerin Sayısı Geçen Yıla Göre Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ait “Uluslararası Göç İstatistikleri”ni yayımladı.

30 Eylül 2019, Pazartesi
- Türkiye’ye Göç Edenlerin Sayısı Geçen Yıla Göre Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ait “Uluslararası Göç İstatistikleri”ni yayımladı. Bu verilere göre 2018 yılında Türkiye’ye göç edenlerin sayısı, bir önceki yıla nazaran %23,8 artış göstererek 577 bin 457 kişiye ulaştı. Buna göre Türkiye’ye göç edenlerin %19’u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, %81’i ise yabancı uyrukludur.  Buna ek olarak, Türkiye’ye sırasıyla en çok Irak, Afganistan, Suriye, Türkmenistan ve İran vatandaşları göç etmektedir. Son yıllarda söz konusu ülkelerde yaşanan siyasi sorunların, ülke vatandaşlarının komşu ülkelere göç etmelerinde etkili olduğu söylenebilir.

Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye’ye gelen göç, 2018

2018 yılında Türkiye’den giden göç ise bir önceki yıla göre %27,7 artışla 323 bin 918 kişiye yükseldi. Giden göçün yaklaşık %58’ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturuyor.  Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye’den giden göçü sırasıyla en çok Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran vatandaşları oluşturuyor.

Genel göç edenlerin cinsiyet dağılımına bakıldığında erkek göçmenlerin sayısının kadın göçmenlere göre fazla olduğu görülüyor. Türkiye’ye göçen ve Türkiye’den göçen nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına bakılacak olursa, 25-29 yaş grubunun en büyük payı oluşturduğu söylenebilir. İstanbul, en çok göç alan ve göç veren şehir olarak karşımıza çıkarken İstanbul’u, Ankara ve Antalya illeri takip ediyor.