Süleyman Soyhanoğlu, Araştırmacı/Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi (TÜGAM)

Türkiye, Suriye’nin Geleceğini İnşa Ediyor

2011 yılında Türkiye’ye gelen Suriyeliler, 2019 yılı itibariyle 8 yıldır Türkiye’de. Yüzbinlerce Suriyeli çocuk Türkiye’de doğdu, büyüdü.

27 Eylül 2019, Cuma
- Türkiye, Suriye’nin Geleceğini İnşa Ediyor

Suriye İç Savaşı, 2019’da sekizinci yılını doldurdu. Savaşın başından bu yana Suriyelilere kapısını açan Türkiye ise kısa sürede dünyada en fazla göçmeni barındıran ülke konumuna geldi. Kasım 2018 verilerine göre savaşın başından bu yana Türkiye’de 405 bin 521 Suriyeli çocuk doğdu. Savaşın halen sürüyor olması, Suriye’nin geleceğinin Türkiye’de inşa edileceği fikrini güçlendiriyor.

2013 yılında Suriyelilere verilen geçici koruma statüsü, Türkiye’ye gelen Suriyeliler için her ne kadar birtakım belirsizlikler ortaya çıkarmış olsa da bu zemin, yüzbinlerce çocuğun hayata tutunmasını sağlamış durumda. Türkiye, Suriye için önemli bir kayıp nesil riskinin olduğu bu dönemde insanî diplomasisiyle tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Temmuz 2019 rakamlarına göre Türkiye’deki Suriyelilerin %46,38’ini 0-18 yaş aralığındaki çocuklar oluştururken kalanın %23,68’ini kadınlar, %29,94’ünü ise erkekler oluşturuyor. Uzmanlar ağırlıklı olarak çocuk nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye’nin, eğitim noktasında atacağı adımlarla Suriye’nin geleceğinde önemli bir aktör olarak görev alabileceğini söylüyor. Ancak atılacak yanlış adımların hem Türkiye hem de Suriye için olumsuz sonuçları olacağı da belirtiliyor.

Türkiye’de Suriyeli çocuk nüfusun toplam Suriyeli göçmenlerin yarısına yakınını oluşturması, Türkiye’ye sağlık, eğitim, barınma ve uyum politikaları için yeni adımlar atması noktasında sorumluluk yüklerken son veriler göz önünde bulundurulduğunda 2018-2019 dönemi ile lise ve altında 600 bin, lisans eğitiminde ise 20 bini aşkın Suriyeli çocuk ve gencin eğitim aldığı görülüyor. Ayrıca istatistikler; Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları başta olmak üzere birçok resmî ve özel kuruluşların sürece olan katkılarının artarak devam ettiğini ve Suriyeliler arasında eğitim düzeyinin hızla artırılması için çalışmalar yapıldığını gösteriyor.

Türkiye’de yapılan çalışmalar, Suriyeli göçmen çocukların iyilik hallerine vurgu yapılması gerekliliğinden bahsederken Suriye’de süren savaşın ciddi oranda bir kayıp nesil oluşturduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de barınan ve eğitim alan yüzbinlerce çocuğun ise bu açığı kapatmak için önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiği ifade ediliyor. Türkiye’de yetişen Suriyeli gençlerin ülkelerine dönerek veya dönmeyerek bir döviz akışı sağlayabileceklerinden ve Suriye’nin yeniden inşasında daha güncel modüllerin mümkün olabileceğinin altı çiziliyor.

Uzmanlar, çok sayıda Suriyeli göçmen çocuğu barındırmasıyla ilgili olarak Türkiye’nin orta ve uzun vadede Ortadoğu’daki imajının pozitif yönde bir ivme kazanacağını ifade ederken krizi fırsata çevirme noktasında Türkiye’nin önemli bir avantaja sahip olduğu vurgulanıyor.