Shoirakhon Nurdinova-Araştırmacı, Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi (TÜGAM)

Göçmenler Dünya Mutluluk Raporu’nda

Dünya mutluluk araştırması, göçmenlerin mutluluk endeksi sıralamasında Türkiye’nin 53. sırada olduğunu ortaya koydu. Listenin ilk sırasında Finlandiya var.

20 Eylül 2019, Cuma
- Göçmenler Dünya Mutluluk Raporu’nda

Dünya Mutluluk Raporu, 2012 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanıyor. Rapor, küresel düzeyde mutluluğun durumu ile ilgili sonuçları ortaya koyuyor. Farklı temaları esas alarak yılda bir kez yayınlanan söz konusu raporun 2018 yılı sayısı ise göçmenler hakkında. Bu konu kapsamında raporda 117 ülkedeki göçmenlerin mutluluğu analiz ediliyor. Yapılan analizler 2015-2017 yıllarını kapsayan “Gallup Dünya Anketi” verilerini temel alıyor. Anket verilerine göre Dünya Mutluluk Endeksi geliştiriliyor. Dünya Mutluluk Endeksi, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi birçok kriterleri kapsıyor. Bu kriterlere ilişkin verilerle Dünya Mutluluk Endeksi’nde bir mutluluk sıralaması oluşturuluyor.

2018 raporunda göçmenlerin en mutlu olduğu ülkeden en mutsuz olduğu ülkeye doğru yapılan sıralamada Finlandiya 7.6’lık skorla başı çekiyor. Danimarka 7.5’lik skorla ikinci olurken, Norveç üçüncü, İzlanda dördüncü sırada yer alıyor. Listede Türkiye ise 5.5’lik skorla 53. sırada. Göçmenlerin mutluluk düzeyleri, Türk toplumunun göçmenlerin kabul edip etmemesi ve sosyal destekten kaynaklanıyor. Türkiye’yi 5.4’lük skorla Malezya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takip ediyor. Sıralamada göçmenlerin en mutsuz olduğu ülkelerin Ruanda, Togo ve Suriye olduğu görülüyor.

Raporda göçmenlerin mutluluğunun yanısıra geride bıraktıkları aile üyelerinin mutluluğu da yer alıyor.  Aileden birinin göç etmesi, menşe ülkede kalan aile üyelerinin mutluluğunu arttırıyor. Bu artan mutluluğun nedeni göçmenlerin ailelerine gönderdikleri paralardan kaynaklanıyor. Bununla birlikte göç, aile üyelerinin mutluluğunu olumsuz yönde de etkiliyor. Bu olumsuz etki, göçmenlerin geçici işlerde çalışmasıyla aile bireylerinin mutluluğuna yansıyor.

Göçmenlerin en mutlu olduğu ülkeler yüksek gelir düzeyli ülkeler değil, daha iyi yaşam için dengeli bir sosyal ve kurumsal destek sağlayan ülkeler. Ayrıca, göçmenlerin mutluluğu, ev sahibi toplumun göçmenleri nasıl kabul ettiğine de bağlı.