Sabbir Hasan, Araştırma Asistanı/Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi (TÜGAM)

İnsan Ticareti, Uluslararası İşbirliği ve Türkiye

Türkiye, insan ticareti ile mücadelede büyük bir sorumluluk alırken, insan ticaretinin tamamının son bulması için uluslararası işbirliği gerekiyor

31 Temmuz 2019, Çarşamba
- İnsan Ticareti, Uluslararası İşbirliği ve Türkiye

Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse gelişmişlik düzeyi bakımından ele alındığında daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak isteyen insanlar için oldukça cazip bir ülkedir. Ancak insanların çaresizliklerinden ve umutlarından faydalanmak isteyen insan kaçakçıları, Türkiye’yi bir insan ticareti merkezi haline getirmeye çalışıyor. Özellikle coğrafi konumu sebebiyle Avrupa’ya geçiş için de önemli bir ülke olan Türkiye, ne yazık ki insan ticareti için oldukça uygun bir ülke konumunda. UNDOC’un raporunda da yer verilen bu nedenler, Türkiye’yi insan kaçakçılığı için hedef ülke haline getiriyor.

Türkiye Ortadoğu ülkelerinden sonra en çok Orta ve Güney Asya’dan kayıt dışı göçmen alıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Türkiye, düzensiz göç akışını kontrol etmek için Afganistan, Pakistan, Irak, İran ve Bangladeş ile ikili anlaşma imzalamaya çalışıyor. Söz konusu anlaşmalarda İran ile insan kaçakçılığı sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya çalışan bir çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma grubunun amacı, insan kaçakçıların insan ticareti yapmasını engellemekti. Ayrıca Afganistan ile de önemli bir yol katedildi. Eylül 2018’de Türkiye, Afgan göçmenleri geçerli bir belge ile kabul etmeyi amaçlayan çalışma grubu kurdu. Çalışma grubunun kuruluşunun birinci yılı dolarken kayıt dışı göçmen ve insan ticareti mağdurlarının sayısının kademeli olarak azaldığı görülüyor. Bunun yanında Irak, Pakistan ve Bangladeş ile ilgili çalışmalara da başlandığı belirtiliyor.

Kaynak (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019)

 

İnsan ticaretini engellemek için atılacak en büyük adım uluslararası işbirliğinin oluşturulmasıdır.  Eğer bu işbirliği etkin bir şekilde sağlanabilirse insan ticareti azaltılabilir. Dolayısıyla, yukarıdaki tartışma üzerine insan ticaretinin engellenmesi sadece Türkiye’nin sorumluluğunda değildir. Türkiye’nin yükünü hafifletmek için uluslararası aktörler arasında bu yükün paylaşılması gerekiyor. Aksi halde Türkiye’deki insan ticareti, Avrupa başta olmak üzere diğer uluslararası aktörleri de doğrudan etkileyecek.

 Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü; https://www.goc.gov.tr/icerik6/kolluk-kuvvetleri-isbirligi-projesi-basladi_350_359_8901_icerik