Bahar Cebe, Araştırma Asistanı-Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi (TÜGAM)

Federal Meclis Göç Politikaları ile İlgili Değişikliğe Gitti

Federal Meclis Göç Politikaları ile İlgili Değişikliğe Gitti

03 Temmuz 2019, Çarşamba
- Federal Meclis Göç Politikaları ile İlgili Değişikliğe Gitti

Federal Meclis (Bundestag), Almanya’yı göç politikalarında değişikliğe götüren “Kalifiye İşçi Yasası” (ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz) ve “Düzenli İade Yasası”nı (Geordnete-Rückkehr-Gesetz)onaylayarak kabul etti. Meclis, iki ayrı oylama ile kabul ettiği yasa tasarılarıyla bir taraftan nitelikli işgücüne kapıları açarken bir taraftan da sığınma talebi reddedilenleri zorlu bir sürece sokuyor.

“Kalifiye İşçi Yasası”ile AB ülkeleri dışında mesleki eğitim almış kalifiye göçmenler, Almanya’ya çekilmeye çalışılıyor. Yeni yasayla Alman ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının öncelikli olarak istihdam edilmesi şartı kaldırılıyor. Destatisverilerine göre, Almanya 2017 yılına kıyasla 2018’de ihracat oranını %3 arttırmış durumda. Ekonomideki bu yükseliş kalifiye işçi ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Almanya’daki yaşlı nüfusun giderek artması da göç paketinin kabul edilmesinde diğer bir etken olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Responses to Refugee Crises in International Comparison: An Introduction, Jan C. Jansen & Simone Lässig (Eds.) (Cambridge, CUP, forthcoming 2019)

Bu yasa her ne kadar ülke içindeki bazı partiler tarafından hoş karşılanmasa da” Mülteci krizi perspektifinde: Almanya 1990-2018” adlı kitapta yer alan bulgulara göre, gelen sığınmacı sayısı beklenilenin aksine ülkedeki işsizlik oranını azaltmış görünüyor.

Öte yandan yeni düzenlemelerle birlikte Almanca bilen ve mesleki yeterlilik belgesinesahip kişilerin altı ay süreyleAlmanya’ya gelerekiş ya da mesleki eğitim imkânı araması da mümkün kılınıyor. Alman hükümeti, söz konusu düzenleme ile her yıl yaklaşık 25 bin kalifiye eleman getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Almanya’ya göç etmek isteyen kişilerin ve sığınma hakkına sahip kimselerin yapması gerekenler, ihtiyaç duyulan meslek dalları ile ilgili mesleki yeterlilik belgelerini sunmak ve 6 ay Almanya’da kendi geçimini ya da varsa beraberindeki aile üyelerinin geçimini sağlayacağını ispat etmektir. Prosedürün uygulanması sonrasında Almanya, başvuru sahibine 6 aylık oturum izni veriyor ve bu süre zarfında başvuru sahibine işiyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapması için fırsat tanınıyor.

“Düzenli İade Yasası”na ilişkin yapılan yeni düzenleme ile ise hükümetin, daha fazla sığınmacıyı sınır dışı etmesinin önü açılıyor.  Sığınma hakkı elde edememiş ve ülkeyi kendi isteğiyle terk etmeyen kişiler bu kapsam içine alınıyor. Yasa sığınma başvurusu reddedilen ve göz altına alınan kişilerin, gözaltı merkezlerinde yeterli kapasite bulunmadığı takdirde cezaevlerinde hükümlülerden ayrı bir yerde tutulabilmelerine imkân tanıyor. Buna ek olarak, yapılan düzenleme polise şüpheli durumlarda sığınmacıların hanelerini arama hakkı veriyor.

Federal Konsey’in (Bundesrat) de onayını alan yasaya dair uygulamaların, en geç 1 Ocak 2020’de başlayacağı tahmin ediliyor.