Belçika'daki Seçimde Irkçılık Helal Kesimide Etkiledi

Belçika’daki Irkçılık Seçim Sonucunu ve Helal Kesimi Etkiledi

26 Haziran 2019 Seçimlerinde Belçika

03 Temmuz 2019, Çarşamba
- Belçika’daki Irkçılık Seçim Sonucunu ve Helal Kesimi Etkiledi

26 Haziran 2019 tarihinde seçimlere giden Belçika’da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ırkçı parti yükselişe geçerken, Türk adayların seçilme oranında ise düşüş gözlendi. Seçim sürecinde Belçika’da yabancı düşmanlığı, özellikle helal kesime yönelik söylemlerde kendini gösterdi.

Belçika, 1960’lı yıllarda göçmen işçi alımı yapan ilk Avrupa ülkelerinden biri olarak biliniyor. Kitlesel işçi göçlerinin, nüfusunun demografik ve dini yapısında büyük değişikliklere neden olduğu ülkede resmi olmayan kaynaklara göre büyük ve ezici bir Müslüman azınlık bulunuyor. Resmi kaynaklar nüfus sayımında kişilerin dini bilgilerini almadığından ötürü net bir rakama ulaşmak mümkün olmamakla beraber; seçimler hakkında ilginç bilgiler sunan bir siteye göre 2019 yılı itibariyle ülkede Müslüman nüfusun yaklaşık 570-800 bin kadar olduğu tahmin ediliyor.

Belçika, federal sisteme sahip ve 2 meclisli parlamenter hükümet sistemi ile yönetilmekte. Ülkenin yasama organı 150 üyeli Temsilciler Meclisi ile 60 üyeli Senato’dan oluşan Federal Parlamento. Ülkede her biri ayrı yasama organınca denetlenen 6 federe bölge hükümeti de bulunuyor. Ek olarak Avrupa Parlamentosu seçimlerini de hesaba kattığımızda ülkede seçim faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu ve ülke gündemini meşgul ettiği söylenebilir.

Belçika’da helal kesim yasağı

Belçika’da İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasına yönelik tartışmalar 2017 yılında yoğunlaşmıştı. “Hayvan refahı” ve “hayvan hakları” argümanları kullanılarak ilk kez ülkedeki Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya Parlamentosunun Çevre Komisyonu hayvanların uyuşturulmadan kesiminin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etti. Benzer bir tasarı kısa süre sonra Flaman Parlamentosunda da kabul edildi ve tartışma Brüksel Parlamentosuna da sıçradı. Belçika İslam Koordinasyon Kurulu ve Belçika Yahudi Toplumu Örgütü, bu kararı Anayasa Mahkemesine taşıdı. Belçika Danıştayı, kabul edilecek yasaların dini özgürlüklere aykırı bir tutum olduğunu ve Müslüman ile Yahudilerin bundan dolayı büyük bir mağduriyet içerisinde olacaklarını belirterek uyarıda bulundu. Anayasa Mahkemesi ise dini usullere göre kesim yasaklanmaktayken avlanma, balık tutma gibi sportif ve kültürel gerekçeler ileri sürüldüğünde herhangi bir şoklama şartının ileri sürülmediğinden bahisle davayla ilgili Avrupa Adalet Divanı tavsiye kararını beklemeye karar verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, bu karar gelinceye kadar yasaların olduğu gibi uygulanmaya devam edeceği açıklandı. Böylelikle helal ve koşer kesim yasaklanmış oldu.

Yasak, Flaman bölgesinde 1 Ocak 2019 yılından itibaren küçükbaş hayvanlar öncelikli olmak üzere uygulanmaya başladı. Flaman bölgesinin ardından Valonya’da da yasak 1 Eylül 2019’dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Karar, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle ilk etapta büyükbaş hayvanlar için uygulanamasa da büyükbaş hayvanların da kesildikten hemen sonra uyuşturulması zorunlu kılınacak. Flaman bölgesindeki teknik yetersizliğin giderilmesiyle büyükbaş hayvanların da şoklanmadan kesilmesi yasaklanacak.

Almanya, İsveç, İsviçre, Romanya ve Danimarka’ da da uygulanan helal kesim yasağının ardından Müslümanlar çareyi helal kesimin yasak olmadığı ülkelerden olan Belçika’da helal et ithal etmekte bulmuştu. Yasağın uygulanmasının ardından bu durumdan sadece Belçika’daki değil; Belçika’dan helal et ithal eden ülkelerdeki Müslümanlar da mağduriyet yaşıyor.

Belçika 26 Haziran 2019 seçimlerinde ırkçı ideolojinin yükselişi

Helal kesim yasağının kaldırılması için çalışmalar Avrupa Adalet Divanında devam ederken, Belçika’da 26 Haziran 2019 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP), Federal ve Bölge Parlamento olmak üzere üç çeşit parlamento için seçimlere gidildi. Seçimlerde özellikle sayısı 30’u bulan Türk adaylar tarafından, Müslümanlara yönelik seçim vaadi olarak özellikle helal kesim yasağı, eğitim, sosyal projeler, yabancı düşmanlığı, konut ve işsizlik gibi sorunlar dillendirildi. Sosyalist Parti adayı Emir Kır, parti eylem planı olarak bu durumu açıkladı. “Müslümanlar sürekli terörle özdeşleştirilmeye çalışıldı. Helal kesim yasağı getirildi. Camilere baskınlar yapıldı” diye konuştu.

Genel Seçimlerde 8.135.774 seçmen sandığa gitti ve Federal Meclis adayları arasında Brüksel Bölgesinden Emir Kır 18.520 tercih oyu alarak tekrar meclise girmeyi başardı. Avrupa Parlamentosu, Federal Meclis ve Bölge Parlamentoları için oy kullanan seçmenlerin Flaman Bölgesinde ağırlıklı olarak tercihleri ırkçı parti Vlaams Belang (Flaman Menfaati Partisi) oldu. Flaman Bölgesinde Türk adaylarının seçilme oranı oldukça düştü. Önceki seçimlerde Türk kökenli temsilciler bir Flaman Bölgesi milletvekili, 4 Federal Meclis üyesi çıkarmıştı. Bu seçimlerde ise bölge Flaman Bölgesi milletvekili olarak yalnızca Isparta kökenli işçi bir ailenin kızı olan Meryem Almacı seçildi. Federal meclise ise Türk ve Müslüman karşıtlığı ile tanınan, Mart 2019’da Türk vatandaşlığından çıktığını açıklayan Zuhal Demir dışında üye çıkmadı.

AA verilerine göre Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de ırkçı parti, oy oranını bir önceki seçime göre üçe katladı. Belçika adına Avrupa parlamentosuna toplam 21 temsilci gönderiliyor. Bu temsilciler arasında ırkçı Vlaams Belang’ın geçen seçimlerde 1 milletvekili varken, bu sayı 3’e çıktı. Böylece Avrupa Parlamentosunda ırkçı ideoloji mensubu milletvekili sayısında artış meydana geldi.

Belçika’da yükselen yabancı düşmanlığı ve ırkçı akımlar, ülkede yaşayan işçi aileler ve Müslüman nüfus tarafından endişeyle takip ediliyor.

Kaynakça: AA