Dünya Mültecileri Günü

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

22 Haziran 2019, Cumartesi
- 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

25.9 Milyon Mülteci!

 

1-) Türkiye

-Dünya’daki mültecileri %14.28’ine ev sahipliği yapan Türkiye’de, 3.7 milyon mülteci (geçici koruma kapsamındakiler dahil) bulunmaktadır.

2-) Pakistan

-Türkiye’den sonra en fazla mülteci barındıran ülke konumundaki Pakistan’da 1.4 milyon mülteci bulunmaktadır.

3-) Uganda

-Afrika ülkelerinden Uganda, bünyesinde 1.2 milyon mülteci barındırmaktadır.

4-) Sudan

-Bir diğer Afrika ülkesi olan Sudan’da 1.1 milyon mülteci bulunmaktadır.

5-) Almanya

-En fazla mülteci barındıran ülkeler sıralamasında ilk 10’da yer alan tek Avrupa ülkesi olan Almanya’da 1.1 milyon mülteci bulunmaktadır.

6-) İran

Ortadoğu’nun önemli ülkelerinden İran’da, 974,4 bin mülteci bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler bünyesinde imzalanan 28.07.1951 tarihli Sığınmacıların Statüsüne İlişkin Sözleşme’de, mülteci “Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen her şahıs” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla mülteci olmak bir tercih değil, belirtilen sebepler neticesinde ortaya çıkan bir zorunluluk halidir. Nitekim “mültecilik” her şeyden önce insani bir meseledir.

Özellikle son yıllarda artan çatışmalar, ülkelerdeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlar, çevresel felaketler göç ve mültecilik olgusunu küresel bir gündem haline getirmiştir. Bugün mevcut sebeplerle yaklaşık 71 milyon insan yerinden edilmiştir. Bunun 25,9 milyonu ise mülteci statüsünde kabul görmektedir. İnsani sorumluluğu yerine getirme noktasında azami gayret gösteren ülkeler arasında Türkiye ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye göç yollarının kavşağı niteliğindeki coğrafi konumu ve insani yardım konusundaki hassasiyeti itibari ile geçmişten bugüne sorumluluk almıştır. Nitekim Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Küresel Eğilimler Raporunda da 25,9 milyon mültecinin 3,7 milyonunun ülkemizde bulunduğu belirtilmiştir. Bu rakama geçici koruma statüsündeki göçmenler de dahildir.

Ancak mülteci konusu son yıllarda devletlerin çözmesi gereken bir sorun olarak lanse edilmekte ve mülteci kavramı kriz gibi olumsuz bir ifadeyle eşdeğer tutulmaktadır. Oysa mülteciler, göç ettikleri ülkelere orta ve uzun vadede olumlu katkılar yapmış, dahil oldukları yeni toplumların daha açık hale gelmesine, çeşitlilik kazanmasına ve gelişimine katkı sağlamışlardır. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde; sanattan spora, bilimden ekonomiye kadar çeşitli alanlarda katkılarının olacağı göz ardı edilemez bir gerçekliktir.

Mülteciler söz konusu olduğunda atılacak ilk adım empati kurmak olacaktır. Yönetim kurulu başkanımız Mustafa Yeneroğlu’nun da ifade ettiği gibi; “insan hakları ve uluslararası hukuk ölçeğinde, eğitim ve iş hayatında katılımın sağlanması ve yabancı düşmanlığıyla etkin mücadele edilmesi, uzun vadede hem mültecilere hem de ülkelere fayda sağlayacaktır. Oluşacak toplumsal ve kültürel zenginlik, -ırkçı yaklaşımların aksine- ülkelerin refah seviyesini yükseltecektir. Söz konusu ülkeler, mülteci akımının neden olduğu krizi fırsata dönüştürdükleri ölçüde ‘öteki’yle olan sınavı geçeceklerdir.” Bu bağlamda bireylerin, devletlerin, uluslararası örgütlerin vb. aktörlerin, bir uluslararası dayanışma içerisinde çok yönlü ve kalıcı politikalara yönelmesinde fayda bulunmaktadır.

Sonuç itibariyle, Dünya Mülteciler Gününde hatırlatmak isteriz ki “mültecilik bir tercih değildir.