Logo
TÜDAM ARAŞTIRMACI
M.Mustafa İyi
TÜDAM
Georg-August Göttingen Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü

Özgeçmiş

Yüksek Lisans: Georg-August Göttingen Üniversitesi [2020-] Sosyoloji 

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü [2015-2020]

Araştırma Alanları: Türkçe Anadili, Çift Dillilik, Çok Kültürlülük, Türk Diasporası, Diaspora Kimliği

Hakkında

M. Mustafa İyi, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamasının ardından Georg-August Göttingen Üniversitesi’nde Sosyoloji Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Türk diasporasının Avrupa’da (özellikle Almanya’da) işgücü göçünün akabinde bulunduğu ülkede kalıcılaşan ve dördüncü kuşağa ulaşan Türk diasporası hakkında araştırma ve incelemelerde uzmanlaşmaktadır. İyi, yanı sıra Türk diasporasının anadili, dil ve kültür aktarımı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Özellikle Almanya’daki Türkçe Ana Dili eğitimi, çift dillilik ve kültürlerarası eğitim gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Vakıf bünyesinde “Almanya’da Türkçe Ana Dili Eğitimi” başlığında bir araştırma raporu üzerinde çalışmaktadır. 2018 Haziran ayından bu yana Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde kurulan Türk Diasporası Araştırma Merkezi’nde [TÜDAM] araştırmalarını sürdürmektedir.

E-mail: mustafa.iyi@gocvakfi.org