Logo
TÜDAM
H.Haluk Ceylan
TÜDAM
Gazi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Özgeçmiş

Haluk Ceylan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamasının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Göç Politikaları ve Araştırma Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Lisans eğitimi günlerinden bu yana göç ve diaspora alanlarına ilgi duyan Ceylan’ın çalışmaları son zamanlarda özellikle Avrupa’da yaşayan Türkler ve diasporadan anavatana geri dönüş göçleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Pek çok farklı platformda göç ve diaspora konularına ilişkin yazıları yayınlanan Ceylan, aynı zamanda yurt dışında Türk Diasporasına yönelik Türkçe dilli yayın yapan çeşitli dergilerde Türk diasporasının güncel meselelerine ilişkin yazılar yazmaktadır. 2020 yılı Ekim ayı itibariyle Göç Araştırmaları Vakfı bünyesindeki Türk Diaspora Araştırma Merkezi’nde [TÜDAM] araştırmalarını sürdürmektedir.
Email: haluk.ceylan@gocvakfi.org

Araştırma Asistanı