Logo
TAÇDAM ARAŞTIRMACI
Enes Güleç
TAÇDAM
Gazi Üniversitesi
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

Özgeçmiş

Enes Güleç, lisans eğitimini 2019 yılında Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Ardından Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı-Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitiminden itibaren Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanı başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi, Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni, dil ve kültür ilişkisi, kültür aktarımı konuları üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2021 yılının Eylül ayından itibaren Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde kurulan Türkçe Ana Dili ve Çift Dillilik Araştırma Merkezi’nde [TAÇDAM] çalışmalarını sürdürmektedir.

E-posta adresi: enes.gulec@gocvakfi.org

Yayınlar:

• Güleç, E. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin İncelenmesi: Gazi TÖMER Örneği. Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, 2 (2), 115-139. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buaad/issue/51742/660359

• Güleç, E. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı: Yedi İklim Seti C1 Seviyesi Kitabı Örneği. Route Educational and Socil Science Journal, 7(6), 219-229.

• Güleç, E. ve Özdemir, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kaynakça çalışması- I. Çukurova Araştırmaları, 6(1), 31-56. http://dx.doi.org/10.18560/cukurova.43139

• Güleç, E. ve Özdemir, M. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kaynakça çalışması–II. Çukurova Araştırmaları, 7(1), s. 1-24.

• Ayverdi, T. ve Güleç, E. (2021). 2018 Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metninin Program Geliştirme Ölçütleri Açısından Değerlendirilmesi. Aydın TÖMER DİL Dergisi.