Logo
Bahar Cebe
Bahar Cebe
TÜDAM
Araştırmacı
İstanbul Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Özgeçmiş

Lisans: İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2013-2018)
 
Erasmus: Varşova Üniversitesi, Centre for Europe
 
Yüksek Lisans: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (2018-2021)
 
Araştırma Alanları: Göç ve Diaspora Çalışmaları, Hollanda Diasporası, Hollanda’daki Türk Diasporası
 
Hakkında
 
Bahar Cebe, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Eylül 2021’de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. Hollanda’daki Türkler ve Hollanda diasporası konularına yoğunlaşan Bahar Cebe, Haziran 2019 itibariyle Vakıf bünyesinde araştırmacı olup aynı zamanda Ocak 2020 itibariyle TJDS editör asistanlığını yürütmektedir.
 
Analizler
 
Bahar Cebe, “Hollanda Entegrasyon Politikalarında Zorunlu Entegrasyon Sınavı”, Göç Araştırmaları Vakfı, Nisan 2020, https://gocvakfi.org/tr/dokuman/hollanda-entegrasyon-politikalarinda-zorunlu-entegrasyon-sinavi/
Bahar Cebe, “Hollanda Ayrımcılık Raporu Analizi”, Göç Araştırmaları Vakfı, Haziran 2020, https://gocvakfi.org/tr/dokuman/hollanda-ayrimcilik-raporu-analizi/
 
Bahar Cebe, “Hollanda’da Ayrımcılığın Yeni Odağı: Burka Yasağı” Göç Araştırmaları Vakfı, Mart 2021, https://gocvakfi.org/tr/gav-analiz-bahar-cebe-yazdi/
 

Bahar Cebe, “2021 Hollanda Seçimleri ve Seçim Programları”, Göç Araştırmaları Vakfı, Mart 2021, https://gocvakfi.org/wp-content/uploads/2021/03/Sayi-14_GAV-Analiz.pdf

 
Akademik Yayınlar
 
Cebe, B. (2021). Michel S. Laguerre, Parliament, and Diaspora in Europe, Palgrave Macmillan, New York, NY, xxv+182 pp., $68.61, (e-book) ISBN: 978-1-137-28060-2. Turkish Journal of Diaspora Studies, 1 (1), 165-168. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjds/issue/60932/904559
 
E-mail: bahar.balci@gocvakfi.org