Temel Eğitim Programı
TEP
Göç ve Diaspora Akademisi; göç konusunu akademik yaklaşım, politik uygulama ve sosyolojik sonuçları ile bütüncül olarak ele alan, başta Türk diasporası olmak üzere diğer diasporaları da ilgilendiren meseleleri farklı açılardan derinlemesine irdeleyen bir eğitim ve araştırma programıdır.
Göç Araştırmaları Vakfı, Akademi bünyesinde her yıl farklı düzeylerde katılımcılara yönelik kademelendirilmiş eğitim modülleri düzenlemektedir. Akademinin alt modüllerinden biri olan Temel Eğitim Programı (TEP), göç ve Diaspora konularının, tarihi arka plan ve sosyolojik boyut merkezli olarak işlendiği giriş seminerlerinden oluşturmaktadır.TEP, Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere iki dönem sürmektedir. Her dönem iki seminer olmak üzere toplamda 4 seminer bulunmakla birlikte her bir seminer 8 hafta sürmektedir.

TEP’e Kimler Başvurabilecektir?
Göç ve diaspora alanında akademik çalışmalar yapmak isteyen hazırlık, 1, 2 ve 3. sınıftaki yerli ve yabancı tüm lisans öğrencileri başvurabilirler.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Adaylar ilan edilen başvuru tarihi içerisinde GAV Sistem üzerinden programa başvuru yapabilirler. Başvuru tarihleri tamamlandığında, sisteme girilen başvurular Göç ve Diaspora Akademisi Koordinatörlüğü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede alana ilgi düzeyi ve asgari düzeyde yabancı dil bilgisi gibi şartları sağlayan adaylar mülakata davet edilir. Mülakat süreci koşullara göre yüz yüze veya online olarak yapılabilmekle birlikte yüz yüze mülakat tercih edilmektedir. Mülakat sonucu adaya daha sonra telefon ve/veya mail yoluyla bildirilir.

TEP Öğrencisinin Sorumlulukları
Başvuru sonucu olumlu olan aday artık bir TEP öğrencisidir. TEP öğrencisinin sorumlulukları ise şu şekildedir:
TEP seminerlerinde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Buna göre öğrencilerin 8’er haftalık seminerlerin en az 6 haftasına katılımı beklenmektedir. TEP öğrencisi aldıkları seminere ilişkin kendilerine iletilen haftalık okumaları yapmakla ve her bir okumaya ilişkin özet/eleştiri yazmakla sorumludur. Seminerlere düzenli olarak katılan TEP öğrencisi her dönem sonunda aldığı seminerlerden biri ile ilgili dönem ödevi hazırlamakla sorumludur. Bu kapsamda Güz Döneminde başarılı bulunan katılımcı, Bahar Dönemine geçiş yapabilecektir. Her iki dönemi de başarı ile tamamlayan katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanacaktır.

Blog Post: Nothing not found.