1. Seri, 11. Bölüm Açıklaması

Göç Olgusunun Eğitime Yansımaları

Podcastimizin bu bölümünde konuğumuz Prof. Dr. Zafer ÇELİK’in GAV Perspektif yayınlarından çıkan “Misafir Kalmak: Türkiye’de Ders Kitaplarında Göç ve Göçmenler" isimli kitabı ekseninde Türkiye ve bazı diğer ülke örneklerinde ders kitaplarında göçün ve göçmenliğin anlatılış biçimlerinin toplumdaki algıyı nasıl inşa ettiğine değindik. Toplumsal algıyı yansıtan ve yayan ders kitaplarının toplumun göçe bakış açısını nasıl yeniden ürettiğini konuştuk.

Göçmen çocukların ev sahibi ülkede eğitim hakkından yararlanmalarının önemine de değindiğimiz bu bölümde göçmen karşıtlığının eğitimdeki yerli ve göçmen çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirdik.

1. Seri, 10. Bölüm Açıklaması

Kazara Diaspora

Podcastimizin bu bölümünde konuğumuz Derya Canpolat ile diaspora türlerinden biri olan Kazara Diasporayı konuştuk. Diasporanın anlamı ve örnekleri yanı sıra Kazara Diasporanın tanımı, oluşumu ve örneklerinden bahsettik.

Bulgaristan’da yaşayan Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının Kazara Diaspora örneği oluşturduğundan, Türkiye’nin ise onlara kültürlerini ve kimliklerini muhafaza etmeleri için çeşitli açılardan destekte bulunduğundan bahsettik.

2. Seri, 4. Bölüm Açıklaması

Türkiye Göç Yönetiminde İkamet İzni Uygulaması

Podcastimizin bu bölümünde konuğumuz Prof. Dr. Zafer ÇELİK’in GAV Perspektif yayınlarından çıkan “Misafir Kalmak: Türkiye’de Ders Kitaplarında Göç ve Göçmenler" isimli kitabı ekseninde Türkiye ve bazı diğer ülke örneklerinde ders kitaplarında göçün ve göçmenliğin anlatılış biçimlerinin toplumdaki algıyı nasıl inşa ettiğine değindik. Toplumsal algıyı yansıtan ve yayan ders kitaplarının toplumun göçe bakış açısını nasıl yeniden ürettiğini konuştuk.

Göçmen çocukların ev sahibi ülkede eğitim hakkından yararlanmalarının önemine de değindiğimiz bu bölümde göçmen karşıtlığının eğitimdeki yerli ve göçmen çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirdik.