Logo

Göç Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı

Göç Araştırmaları Vakfı

Türkiye yüzyıllardır göçün merkezinde yer alan ve gerek dışarıdan aldığı gerekse de dışarıya verdiği göç ile derin bir göç hafızasına sahip olan bir ülkedir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar çeşitli göç tecrübelerinde farklı politikalar izlenmiştir. Günümüzde ise daha kapsamlı bir göç yönetiminin ele alınması gerektiği düşüncesinden hareketle, uluslararası tecrübelerden de yararlanarak yeni bir göç yönetimi ve

Diaspora Politikaları ve Yönetimi İhtisas Programı

Göç Araştırmaları Vakfı

Son yıllarda daha görünür ve yaygın olan diasporalar uluslararası siyasal ve sosyal yapının temel bileşenlerinden birisi olmuştur. Diasporalar tarihsel süreçte değişen siyasal yapılarla birlikte evirilmiş; modern ulus devletin hakim siyasal yapı olmasıyla diasporalar ulus ötesi formlar olarak hemen her milletin sahip olduğu unsurlar olmuştur. Bu durum; devletlerin sosyo-kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi ve hukuki alanlarda diaspora