Logo
Derya Canpolat
Derya Canpolat
TÜDAM
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler

Özgeçmiş

Doktora, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) [2020- devam ediyor]

Yüksek Lisans, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) [2017-2020]

Lisans, Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) [2009-2014]

Önlisans, Anadolu Üniversitesi, Adalet [2017-2019]

Erasmus, University of Warsaw (İngilizce) [2013-2014]

Araştırma Alanları: Türk Diasporası, uluslararası göç, nüfus mübadelesi, araştırma yöntemleri.

Akademik Yayınlar

Canpolat M. D. (2022) Academic Studies on the Turkish Education of Turks in Bulgaria. Turkish Journal of Diaspora Studies, 2(2), 124-144. DOI: 10.52241/TJDS.2022.0044

Canpolat M. D. (2022) [Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa (Unending Migration: from Guest-worker to Transnational Citizen), by Nermin Abadan-Unat], Turkish Journal of DiasporaStudies, 2(1), 87-90, DOI: 10.52241/TJDS.2022.0040

Canpolat M. D. (2021). Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Turkish Foreign Policy on Africa: The Fundamental Dynamics, Opportunities and Challenges. Ankara: Nobel, 2019. Cappadocia Journal of Area Studies (Cjas), Cappadocia University, 3(1), 116-119, Doi: 10.38154/Cjas.12 

Canpolat M. D. (2020). Harmonisation Process of Afghan Asylum-Seekers: A Case Study of Sivas Satellite City. Cappadocia Journal of Area Studies (Cjas), Cappadocia University, 2(2), 188-215, Doi: 10.38154/Cjas.46 

Canpolat M. D. (2019). Sivas’taki Afganistanlı Sığınmacıların Sosyokültürel Yaşama Uyumları. Modern Türkiye Çalışmaları Lisansüstü Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Tez
Canpolat M. D. (2020). Migration, Integration and Perceptions: A Case Study of Afghan Asylum Seekers In Sivas. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/139568/yokAcikBilim_10245858.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

Hakkında

Derya Canpolat, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında tamamlamıştır. Eylül 2020 yılında ASBÜ’de başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. 2018-2021 arasında Araştırma Görevlisi olarak bir vakıf üniversitesinde görev yapan Canpolat, 2022 Ağustos ayından itibaren Göç Araştırmaları Vakfı bünyesinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Email: derya.canpolat@gocvakfi.org