In Haberler

Yeni bir yayın projesi: DiasporaHaber

Göç Araştırmaları Vakfı olarak çalışma alanlarımızla ilgili yeni bir yayın projesini hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyiz: DiasporaHaber.

GAV web sayfası veya sosyal medya hesaplarını takip edenler, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bazı ülkelerde onlarla ilgili yaşanan gelişmeler hakkında haberlere yer verdiğimizi bileceklerdir. Mütevazi bir atölye çalışması olarak değerlendirilebilecek bu yayınlarla anavatandan uzakta yaşayan insanımızla ilgili gelişmeler konusunda takipçilerimizi haberdar etmeye çalıştık. Bu hedefimizi, daha kapsamlı ve başlı başına bir internet yayın portalı olarak tasarladığımız DiasporaHaber aracılığıyla bir adım öteye taşımayı planlıyoruz.

Bugün Türkiye kamuoyunda önemli eksiklerden birinin ne olduğunu sorduğumuzda, akla gelecek hususların başında, yurt dışında yerleşik hâle gelmiş kesimle, yani Türkiye’nin kendi diasporasıyla ilgili gelişmeleri takip edecek, konuyla ilgili haber yapacak, uzmanların görüşlerine yer verecek bir platformun olmaması geliyor. Önemli bir kesimi Avrupa ülkelerinde yaşayan, bununla birlikte ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de kayda değer bir nüfusa sahip olan Türk diasporası, Türkiye kamuoyunda yeterince takip edilen bir alan değil. Bu alana bir de diğer ülke diasporalarını eklediğimizde karşımıza devasa bir çalışma alanı çıkıyor.

Günlük yaşam, siyasi ve hukuki gelişmeler, sinema, edebiyat, eğitim, çalışma hayatı, ayrımcılık, İslamofobi, Türkiye ile ilişkiler veya Türkçe anadili… Bu başlıklar altında söz konusu toplumsal oluşumu ilgilendiren onlarca mesele bulunuyor. Günlük haberlerde daha çok negatif bağlamda veya Türk dış politikası ekseninde çok kısıtlı olarak konu edilen yurt dışındaki Türkler olgusu, mülteci meselesinin ön planda olduğu bir kamuoyunda adeta geri plana itilmiş durumda. Hâlbuki milyonlarca insanı içeren, farklı sorunları, potansiyeli ve fırsatları barındıran bu kesim Türkiye’nin bugününü ve yarınını doğrudan ilgilendiriyor.

Türkiye ile yurtdışında yaşayan vatandaşlar arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler 1960’lı yıllardan bu yana farklı evrelerden geçmiş ve bugün de canlılığını korur nitelikte. Söz konusu kitle özelinde her şeyden önce sinema, kültür ve sanat alanında işlenebilecek en az elli yıllık bir toplumsal bellek söz konusu. Kimi zaman acı olaylarla, kimi zaman ise başarı hikâyeleriyle dolu bir bellek… Yine bazen iki ülke arasındaki siyasi krizlerin merkezinde yer alan bu kitle, bazen de ikili ilişkilerde köprü niteliğiyle ön plana çıktı. Fakat tüm bunlar yaşanırken kendine özgü bu toplumsal oluşumu yine kendi bütünlüğü içerisinde farklı boyutlarıyla konu edinecek bir çalışma eksik kaldı.

İşte DiasporaHaber bu ihtiyaca ne kadar cevap verebilir ve kayda değer bir farkındalık oluşturarak bu kesimi ne kadar görünür hâle getirebilirse o kadar başarılı olacaktır.

Sizi de DiasporaHaber’i takip ederek bu hedefimize destek olmaya davet ediyoruz…

Ünal Koyuncu – Genel Koordinatör

DiasporaHaber’i takip etmek için:

http://diasporahaber.com/ Twitter: @diasporahaber  Facebook: @DiasporaHaber