In Bilgi Notları

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yurt Dışı Vatandaşlar Raporu

Bu bilgi notunda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun’un (KEFEK) “Yurt dışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzı̇nle Çıkmış Kadınların ve Aı̇lelerı̇n Sorunları ve Çözüm Önerı̇lerı̇” konulu raporun içeriğine yer verilmiştir.