Tag Archives: proje

GAV, Genç Mülteciler Projesi ikinci toplantısına katıldı

İtalya’da 12-26 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Suriyeli Gençlerin eğitimine yönelik projenin ikinci toplantısına proje partneri olarak Göç Araştırmaları Vakfı da katıldı.

“Türkiye’deki Suriyeli Gençlerin Eğitime Dâhil Edilmesi” başlığını taşıyan proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından destekleniyor. Proje, Göç Araştırmaları Vakfı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor. Aynı zamanda proje, Avrupa’dan beş farklı partnerle birlikte yürütülüyor. Projenin bu kapsamda gerçekleştirilen ikinci yürütme toplantısına Göç Araştırmaları Vakfı adına Fatma Feyza Yıldırım ve Dr. Elif Şimşek katıldı.

Projeye ilişkin ikinci toplantı, İtalya’da bulunan e-Campus Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Programa projenin partnerleri arasında yer alan Cojep, Usdad, Rightchallenge, Iserundschmidt ve Tera da katıldı.

Toplantıda Türkiye’de yaşayan Suriyeli gençlerin profili hakkında araştırmacımız Elif Şimşek de bir sunum gerçekleştirdi. Elif Şimşek sunumunda, ülkemizde ikamet eden Suriyeli gençlerin eğitim durumuna değinerek konuyla ilgili sayısal verileri katılımcılara aktardı.

Ardından genel olarak Suriyeli göçmenlerle ilgili sunum yapan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ise konuşmasında, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin durumunun akademik bir çalışma konusu olduğu kadar insani bir mesele olduğunu vurgulayarak konuya bu boyutuyla yaklaştı.

Öte yandan projeye İtalya’dan katılım sağlayan e-Campus Üniversitesi’nden akademisyenler, Akdeniz göç rotasının trendleri ve geçmişiyle ilgili bilgi verdi. Sunumda İtalya’daki sığınmacılar ve mültecilerle ilgili geniş bilgiler de yer alırken Akdeniz rotasının geleceği tartışıldı.

Toplantı sonunda ise Türkiye’deki göçmen kamplarına yapılması planlanan ziyaretlerle ilgili bilgi alışverişi yapılarak gelecek ziyaretlere ilişkin bir taslak oluşturuldu.

İslamofobi ile teknolojik mücadele

Sosyal Akıl Derneği tarafından yürütülen bir proje kapsamında akıllı cep telefonları için “Fight İslamofobi” adlı bir uygulama geliştirildi. Uygulama ile dijital oyunlar, ders kitapları ve çizgi filmlerdeki İslamofobik unsurların ortaya çıkarılıp belgelenmesi hedefleniyor.

Dini referans alarak İslam’a ve Müslümanlara karşı irrasyonel bir nefreti ifade eden İslamofobi, günümüzde farklı boyutlarıyla sıkça gündeme gelen olgusal bir gerçeklik. Kökenleri Endülüs’ün Müslümanlar tarafından fethedilmesine kadar geri götürülebilecek olan bu olgu, günümüzde özellikle Batı toplumlarında kendini giderek fazla daha fazla hissettiriyor.

Sosyal Akıl Derneği, tam da bu konuya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla bir proje geliştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında “Fight İslamofobi” adlı bir uygulama geliştirildi. Akıllı cep telefonuna bu uygulamayı yükleyenler, dijital oyunlar, ders kitapları ve çizgi filmlerde rastladıkları İslamofobik unsurların görüntüsünü çekip, derneğe iletebilecekler.

Sosyal Akıl Derneği Başkanı Mesut Dündar, Anadolu Ajansı’na verdiği mülakatta, uygulamanın yazılım aşamasının tamamlandığını ve test aşamasına geldiklerine aktarırken, bir ya da iki ay içerisinde bu uygulamanın sisteme yüklenip daha geniş kitlelere duyurusunun yapılacağını ifade etti.

Ayrıca Dündar, “uygulama aracılığı ile kendilerine gönderilecek fotoğraf ve görüntüleri tahlil etmek amacıyla akademisyenlerden müteşekkil bir bilim kurulu oluşturduklarını ve bu kurulda incelenecek verilerin daha sonra düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri ve üniversitelerde paylaşılacağını” belirtti.