Onderwijs is voor jongeren uit laagopgeleide families de sleutel tot sociale mobiliteit

Nederlanders met een Turkse achtergrond zijn steeds meer een belangrijk onderdeel gaan vormen van de Nederlandse samenleving. Ze zijn tegenwoordig actief op verschillende terreinen. De positie van Nederlanders met een migratieachtergrond in de samenleving is echter afhankelijk van verschillende factoren. Onderwijs is één van de factoren die in belangrijke mate deze positie bepaalt. Stichting voor … Okumaya devam et Onderwijs is voor jongeren uit laagopgeleide families de sleutel tot sociale mobiliteit