In Haberler

Müslüman Kadınlar İngiltere’de İş Hayatında Zorlanıyor

Avrupa’nın pek çok noktasında olduğu gibi, 3 milyona yakın Müslüman’a ev sahipliği yapan İngiltere’de de Müslümanlar ayrımcılığa hedef olmaktan kurtulamıyor. İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nın Kadın ve Eşitlikler Komisyonu da hazırladığı bir raporla bu ayrımcılığı gözler önüne serdi.

“Müslümanlar için Birleşik Krallık’ta İş Fırsatları” başlıklı raporda, toplum içinde ve iş hayatında en çok ezilen kesimin Müslümanlar olduğu belirtildi. Rapora göre; ülkenin tüm kesimleri değerlendirildiğinde, en yüksek işsizlik oranı yüzde 12,8 ile Müslümanlar arasında görülüyor.

Ayrıca iş hayatında diğer inanç ve etnik gruplarla karşılaştırıldığında Müslüman kadınların, işsiz kalma olasılığı tüm kadınların ortalamasından 3 kat daha fazla. Bir Müslüman kadın ile Hristiyan beyaz bir kadın karşılaştırıldığında, aynı eğitim ve özelliklere sahip olsalar bile, Müslüman kadının işsiz kalma olasılığı yüzde 71 düzeyinde.

Öte yandan çalışmayan Müslümanların yüzde 65’inin kadın olması da dikkat çekiyor. Raporda bu durumun; kadınların ya gördükleri baskı ya da toplum tarafından önlerine koyulan engeller nedeniyle oluştuğu söyleniyor.  Müslüman kadınlar, iş hayatında veya iş ararken, tercih ettikleri kıyafetler sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaktan da kurtulamıyor. Bunlara ek olarak iş arayan veya çalışan Müslüm kadınlar, İslamofobi mağduru oluyor.

Raporda hükümete ve ilgili bakanlıklara, Müslüman kadınlar için koşulların iyileştirilmesi için çağrı yapılıyor. Hükümet kanadı ise yaptığı açıklamada bu konuda ilerleme kaydedildiğini ve çalışmaların süreceğini ifade ediyor. Rapora bu adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmwomeq/89/89.pdf

Tags Clouds