In Genel

Mültecilik Durumu İş Bulmaya Engel

Almanya’da yaklaşık yarım milyon mülteci iş arıyor. Çalışma isteklerinin yüksek olmasına rağmen çok az sayıda mülteci iş bulabilmiş durumda.  Alman federal hükümeti resmi olarak 465 bin mültecinin iş bulma ajansında kayıtlı olduğunu açıklamıştı. Federal İş Ajansının 2016 verileri sadece 130 bin mültecinin iş bulabildiğini gösteriyor. Öte yandan, mültecilerin iş bulma süresinin uzun olması da sorun teşkil ediyor. Nitekim bir yıl içerisinde iş bulabilen mültecilerin oranı sadece yüzde 15.

2016 yılında her on iş yerinden birinin mültecilere staj imkanı sunmasına rağmen, bu gelişme pratikte mültecilerin iş bulması için yeterli olmuyor. Buna ek olarak, pek çok mültecinin nitelikleri yeterli düzeyde değil.

İş piyasasını araştıran Duisburg-Essen Üniversitesi’nden Matthias Knuth’a göre hükümet ve ekonomi aktörleri tarafından eylem programları hayata geçirilse de, çoğunun etkisi sadece sözde kalıyor. Alman Ticaret Odaları Birliği 600 şirketle yaptığı araştırma sonucunda şirketlerin yüzde 60’ının mülteci çalıştırmak istediğini ortaya koymuştu.

Friedrich-Ebert Vakfı araştırmasında ise teşvik programlarının kısa süreli olduğu ve gerçekte desteklenmesi gereken kitleye ulaşmadığı bilgisi yer alıyor. Federal Göç ve Mülteci Dairesi BAMF’ın açıklamasına göre 2016 yılının ilk yarısında iltica başvurusunda bulunanların yüzde 16’sının okul/meslek diploması olmazken, yüzde 35 ile 40 arasında mültecilerin üniversite veya lise eğitimi bulunuyor. Mesleki yetersizliğin yanı sıra Almanca bilmemeleri, savaştan dolayı öğrenimlerini yarıda bırakmış olmaları, meslek/üniversite eğitimi konusunda yeterince bilgilendirilmemeleri ve dil kurslarının yetersizliği gibi sebepler de mültecilerin iş bulmasını zorlaştırıyor.