In Bilgi Notları

Katılım Notu: 21. Yüzyılda Göç Konferansı

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “21. Yüzyılda Uluslararası Göç” konferansı 10-11 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul‟da Yeditepe Üniversitesi‟nde gerçekleştirilmiştir. İki gün süren konferansta “göç” olgusu farklı perspektifler doğrultusunda ele alınmıştır. Göçün sosyo-ekonomik, siyasi, kültürel, iletişim, toplumsal, uluslararası ve hukuki boyutuna ilişkin farklı disiplinlerde çalışan yerli ve yabancı akademisyenler ile kamu ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanlar kendi nicel ve nitel araştırmalarını sunmuşlardır. Konferans oturumları, Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca güncel göç araştırmalarının ve uyum (entegrasyon) politikalarının gerekliliğine de genel olarak vurgu yapılmıştır.