In Haberler

Göç ve Diaspora Akademisi İhtisas Seminerleri ile başlıyor.

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2019

Göç ve Diaspora Akademisi, bütüncül bir bakışla göç konusunu akademik yaklaşım, politik uygulama ve sosyolojik sonuçları ile ele alan, yurtdışında yaşayan Türk diasporasını ilgilendiren meseleleri farklı açılardan, derinlemesine irdeleyen bir eğitim ve araştırma ortamıdır.
Akademi bünyesinde her yıl farklı düzeylerdeki katılımcılara yönelik alt eğitim modülleri oluşturulmaktadır. Göç ve diaspora konularına giriş derslerini içeren Temel Eğitim Programı, alan uzmanı yetiştirmeyi amaçlayan İhtisas Seminerleri ve belirli hedef grupları için tematik Yaz-Kış Okulları akademinin alt modüllerini oluşturmaktadır.

Akademimiz bu sene ilk olarak İhtisas Seminerleri ile kapılarını bu alanda uzmanlaşmak isteyen adaylara açmaktadır. İlgili konular üzerinde çalışan uzman ve akademisyenlerin yönetiminde düzenlenen İhtisas Seminerleri, üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzmanlara/ilgililere yönelik hazırlanmıştır. Seminerlerin temel amacı ise göç ve diaspora başlıklarını eğitim, kültür, siyasal katılım, entegrasyon politikaları, dil ve kimlik gibi birçok farklı perspektiften değerlendirerek bu alanda uzman insan kaynağı yetiştirmektir.

İhtisas seminerlerimiz 23 Şubat – 18 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Seminerler ve hatipler hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayarak akademi broşürüne ulaşabilirsiniz.

 

Başvurularımız sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz. 

1. Batı Avrupa Ülkelerinde İslam ve Müslümanların Kamusal Alanda Kabulü (2 Mart – 14 Nisan 2019, 3 Hafta Sonu, 10:00-15:00)

2. Diaspora Politikalarının Gelişimi ve Türkiye’nin Diaspora Politikası (23 Şubat-6 Nisan 2019, Her Cumartesi, 15:00-17:00)

3. Müslüman Azınlıklara Yönelik Ötekileştirme ve Ayrımcılık (23 Şubat-13 Nisan 2019, Her Cumartesi, 11:00-13:00)

4. Suriye Mülteci Krizi: Bölgesel Çabalar ve Uluslararası Tepkiler (27 Şubat-20 Mart 2019, Her Çarşamba, 18:30-20:30)

5. Uluslararası Göç Politikaları ve Türkiye Tecrübesi (26 Şubat-16 Nisan 2019, 8 Hafta, Her Salı, 18:30-20:30)

6. Türk Diasporasında Dil, Kültür ve Kimlik (25 Şubat-8 Nisan 2019, İki haftada bir, Pazartesi, 18:30-21:00)

7. Türk Diasporasında Dini Kimlik (23 Şubat-13 Nisan 2019, Her Cumartesi, 10:00-12:30)

8. Türk Dış Göç Tarihi ve Türk Diasporasının Oluşumu (21 Şubat-11 Nisan 2019, Her Perşembe, 18:30-20:30)

Seminerlere kimler başvurabilir?İhtisas Seminerlerine bu konulara ilgi duyan ve bu alanlarda okuma ve araştırma yapan lisans son sınıf, ve lisansüstü öğrencileri ile ilgili alanlarda özel ve kamu kuruluşlarında çalışan uzmanlar başvurabilir.

Başvurular nasıl gerçekleşiyor?

Başvurular belirtilen tarihler arasında Göç Araştırmaları Vakfı’nın internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru sonrası değerlendirme süreci nasıl işliyor?

İlan edilen son başvuru tarihinin ardından adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve sonrasında e-posta yoluyla mülakata davet edilecektir.

İhtisas seminerlerine katılım ücretli midir?

Seminerlerin tamamı ücretsizdir.

Katılımcılardan neler bekleniyor?

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır. Seminerler kapsamında verilen okumaları zamanında yapılması beklenmektedir. Ayrıca katılımcılar seminerlerin sonunda makale hazırlamakla yükümlüdürler.

Program sonrasında sertifika veya katılım belgesi veriliyor mu?

Derslere öngörülen oranda katılım sağlayan ve şartları yerine getiren katılımcılara program sonrasında sertifika/katılım belgesi takdim edilecektir.