In Genel

Fransa’da ayrımcılık: toplumsal duyarlılık ne düzeyde?

Fransa’da ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele temalı bir araştırma, ülkede yabancılara ilişkin toplumsal duyarlılığın seviyesini ölçerek önemli sonuçlara ulaştı. Fransız toplumu, bireysel olarak yabancıların haklarına çoğunlukla duyarlı kalsa da konu siyasal katılıma ve kamu kurumlarında istihdama gelince tavır değişiyor.

Fransa’da ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı bir sivil toplum kuruluşu olan Maison des Potes Ekim ayında “Fransa’da Ayrımcılıkla Mücadele” temalı bir araştırma yürüttü.

Harris Interactive tarafından Maison des Potes için yapılan araştırma, “Fransa’da ayrımcılıkla mücadeleye yönelik sunulan çeşitli tedbir önerileri nasıl algılandı?” sorusunun cevabını aradı. 18-19 Ekim 2017 tarihinde, 18 yaş üstü 1141 kişiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçları ise rapor hâline getirildi.

Toplumsal duyarlılık seviyesi

Araştırma kapsamında katılımcılara, köken, milliyet, cilt rengi veya din ile ilgili ayrımcılığa karşı mücadele etmek için olası bazı öneriler sunularak bunlara katılıp katılmadıkları soruldu.

Bunların başında Avrupa’da köken, uyruk, ten rengi veya din ile ilgili ayrımcılık yapan işverenler için hukuki yaptırımların artırılıp artırılmaması gerektiği sorusu geliyor. Bu fikre Fransız katılımcıların yüzde 83’ü olumlu bakarken, yüzde 17’si katılmadığını belirtiyor.

Herkes için eşit işe eşit ücret verilmesi gerektiği fikrine ise katılımcılar önemli bir oranda olumlu bakıyor. Buna göre, Fransızların yüzde 82’si eşit iş karşılığında yabancıların da eşit ücret alması konusuna olumlu bakıyor.

Diğer taraftan Avrupa’da yasal olarak çalışan yabancı işçilerin, kamu kurumlarında da istihdam edilmesi fikrine katılımcıların yüzde 50’si “evet”, yüzde 50’si “hayır” cevabını vermiş durumda.

Siyasal katılım konusunda da toplum bölünmüş görünüyor. Avrupa’da 5 yıl kalan yabancıların seçimlerde oy kullanması ve siyasî katılım fikrine, katılımcıların sadece yüzde 47’si “evet” cevabını veriyor.

Araştırma sonuçları, Fransız toplumunun yabancı çalışanların haklarıyla ilgili duyarlılığının yüksek olduğu konusunu ortaya koysa da konu resmî ve siyasî kurumlara ve konulara geldiğinde tablonun değiştiği görülüyor. Fransızların yabancıların kamu kurumlarında çalışmasını ve siyasal yaşama katılımlarını genel anlamda desteklemediği ortaya çıkıyor.