In Bilgi Notları

ENAR İşgücü Piyasasında Irkçılık ve Ayrımcılık Raporu 2013-2017- II

Bu bilgi notunda “Avrupa İşgücü Piyasasında Ayrımcılık 2013-2017” adlı raporun bulguları özetlenerek değerlendirilmiştir.

[pdfviewer width=”100%” height=”849px” beta=”true/false”]http://gocvakfi.org/wp-content/uploads/2018/09/Bilgi-Notu-ENAR-isgucu-piyasasinda-irkcilik-ve-ayrimcilik-II.pdf[/pdfviewer]