Haberler

Yayın Editörü, Akademi ve Eğitim Koordinatörleri Arıyoruz.

Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) olarak Yayın Editörü, Akademi ve Eğitim Koordinatörleri arıyoruz.

Akademi ve Eğitim Koordinatörü: Göç ve Diaspora Akademisi; lisans düzeyindeki öğrencilere “Temel Eğitim Programı”, mezun ve lisansüstü çalışmalar yapanlar için “İhtisas Seminerleri, Okuma Grupları ve Kış ve Yaz okulları” programlarından oluşmaktadır.

Göç ve Diaspora alalında multidisipliner bir bakış açısına sahip, organizasyon kabiliyeti olan, en az bir yabancı dile hakim, tercihen doktora yapmış akademi koordinatörleri arıyoruz.

Kurumda yapılan programların içeriklerinin hazırlanması, eğitimcilerin organize edilmesi, program katılımcılarının seçim süreçlerinin yürütülmesi ve katılımlarının sağlanması ile birlikte; programların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve katılımcıların maksimum faydayı elde edebilmeleri için verilen ödev ve sorumlulukları yerine getirilip getirilmediğinin takiplerinin yapılması görevlerini yerine getirecektir.

Akademi koordinatörlüğü pozisyonu; tam zamanlı veya yarı zamanlı (Üniversite öğretim üyeleri için) adayların başvurusuna açıktır.

Yayın Editörü: Editör, Vakıf bünyesinde bulunan yayın evinin çalışma alanımıza uygun eserlerin ortaya çıkarılması için gerekli planlamaların yapılması, tercüme ve telif eserlerin tespiti ve bunların baskıya hazır hale gelmesi görevlerini yürütecektir. Editör ayrıca, web ve sosyal medyada yayınlanacak metinleri tashih edecektir.

Editör pozisyonu için en az iki senelik bir alan tecrübesi beklenmektedir.

Başvuru Tarihleri: 
Başvuru başlangıç tarihi: 16 Nisan 2019

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2019

BAŞVUR

Araştırmacı ve Araştırma Asistanı Arıyoruz

Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) olarak, öncelikle yurtdışında yaşayan Türk toplumunun dil, kültür, sosyal, kültürel ve siyasi meseleleri ile yaşadıkları ülkelerin katılım/uyum/asimilasyon politikalarına ilişkin araştırmalar yapmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Ayrıca, sahip olduğumuz dış göç tecrübesi ile son yıllarda Türkiye’nin muhatap olduğu göçle alakalı da araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmeyi amaçlıyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda kurulmuş araştırma merkezlerimiz bünyesinde çalışmalar yürütecek araştırmacı ve araştırma asistanları arıyoruz.

     1. Nitelikler:

Araştırmacı: Doktorasını tamamlamış ve merkezlerin çalışma alanlarına ilgi duyan ve iyi seviyede yabancı dil bilen adaylar aranmaktadır. Tam veya kısmi zamanlı çalışma imkânı vardır.

Araştırma Asistanı: Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olup başvurduğu merkezle ilgili alanda çalışma yapmayı hedefleyen adaylar aranmaktadır.

     2. Merkezlerimiz:

       ·  Türkçe Anadil ve Çift Dillilik Araştırmaları Merkezi (TAÇDAM)
Başlıca Çalışma Alanları: Dilbilim, dil edinim, anadil olarak Türkçe öğretimi, çift dillilik, çok dillilik, örgün ve yaygın eğitimde Türkçe öğretimi, öğretmen eğitimi, müfredat ve materyal geliştirme vb. alanlar.

       ·  İslam Düşmanlığı ile Mücadele Araştırmaları Merkezi (İDMAM)
Başlıca Çalışma Alanları: İslam düşmanlığı, İslam düşmanlığının siyasi, sosyal, tarihi, kültürel nedenleri, etkileri, bireysel, sosyal ve kurumsal yöntemleri ve diğer İslamofobi alanları.

       ·  Müslüman Azınlıkların Haklarını Araştırma Merkezi (MAHAM)
Başlıca Çalışma Alanları: Farklı bir ülkede yaşayan göçmen/azınlık Müslümanların dini kimlikleri ve yaşamları, hukuki ve fıkhi tartışmalar, yeni yaklaşımlar.

       ·  Türk Diaspora Araştırmaları Merkezi (TÜDAM)
Başlıca Çalışma Alanları: Türkiye’den göç etmiş ve yaklaşık 6,5 milyona ulaşan sayısı ile yurt dışında yaşayan Türk Diasporasına ilişkin göç, göç tarihi, siyasi, sosyal, tarihi, kültürel, ekonomik vb. alanlar.

       ·  Türkiye Göç Araştırmaları Merkezi (TÜGAM)
Başlıca Çalışma Alanları: Türkiye’ye yönelik göç, göç tarihi, iskan, uyum, katılım politikaları ve uygulama alanları.

     3.  Başvuru İçin Gereken Belgeler:

 • Online başvuru formu
 • Özgeçmiş
 • Yayın listesi (varsa)
 • Transkript ve diplomalar
 • Öğrenci belgesi (Araştırma Asistanları için)
 • Dil yeterlilik belgeleri
 • Başvurunuza katkısı olacağını düşündüğünüz diğer belgeler
 • 2 adet akademik referans


4.  Son Başvuru Tarihi:

Başvuru başlangıç tarihi: 11 Şubat 2019

Son başvuru tarihi: 5 Mart 2019

     5.  Başvuru Süreci

Başvurular www.gocvakfi.org adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır. Elden veya posta yolu ile kağıt form üzerinden yapılmış başvurular kabul edilmeyecektir.

Çevrimiçi başvuru portalı üzerinde zamanında tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Şimdi Başvur

2019 Staj Programı başlıyor

2010 yılında kurulan Göç Araştırmaları Vakfı (GAV), öncelikli olarak yurtdışında yaşayan Türk toplumunun dil ve kültür birikimi, sosyal, kültürel ve siyasi meseleleri ve yaşadıkları ülkelerin katılım/uyum/asimilasyon politikalarına ilişkin araştırmalar yapmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi, bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmayı ve karar alıcıları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Bununla birlikte Vakıf, anavatanı ile bağlarını sürdüren bu toplumun Türkiye’de kamu hizmetlerinden sosyal ve kültürel konulara kadar karşılaştığı sorunları yakından takip ederek, bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler üretmeyi, yurtdışındaki toplumumuzun tecrübelerinden hareketle Türkiye’de iltica ve göç konularına ilişkin çalışmalar yapmayı ve katılım politikalarına destek vermeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’deki göçmen ve mültecilere ilişkin konuları da Göç Araştırmaları Vakfı’nın çalışma alanları arasındadır.

Göç Araştırmaları Vakfı’nın çalışma alanlarını daha yakından tanımak ve çeşitli birimlerde deneyim elde etmek istiyorsanız.

 • Göç ve diasporaya ilişkin konularda çalışmalar yürütmek istiyorsanız,
 • Motivasyonunuz yüksek ve yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız,
 • Analitik düşünme yeteneğinizi geliştirmek, göç ve diaspora çalışmalarında yöntem bilginizi artırmak istiyorsanız,
 • Kurumsal işleyiş, network, bireysel zaman yönetimi ve iş takibi gibi konularda deneyim kazanmak istiyorsanız,

başvurularınızı bekliyoruz.

Staj Takvimi
GAV güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere yılda üç kez stajyer kabul etmektedir.

Staj Programı
Staj süresince katılımcılar; temel göç konuları ve akademik yazım kurallarına ilişkin eğitim görecektir. Buna ek olarak stajyer tarafından staj süresi boyunca tamamlanması istenen iş kalemleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Gündem takibi
 • Bilgi notu
 • Kitap tahlili
 • Sunum
 • Etkinlik organizasyonu
 • Proje çalışmaları

Göç ve Diaspora Akademisi İhtisas Seminerleri ile başlıyor.

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2019

Göç ve Diaspora Akademisi, bütüncül bir bakışla göç konusunu akademik yaklaşım, politik uygulama ve sosyolojik sonuçları ile ele alan, yurtdışında yaşayan Türk diasporasını ilgilendiren meseleleri farklı açılardan, derinlemesine irdeleyen bir eğitim ve araştırma ortamıdır.
Akademi bünyesinde her yıl farklı düzeylerdeki katılımcılara yönelik alt eğitim modülleri oluşturulmaktadır. Göç ve diaspora konularına giriş derslerini içeren Temel Eğitim Programı, alan uzmanı yetiştirmeyi amaçlayan İhtisas Seminerleri ve belirli hedef grupları için tematik Yaz-Kış Okulları akademinin alt modüllerini oluşturmaktadır.

Akademimiz bu sene ilk olarak İhtisas Seminerleri ile kapılarını bu alanda uzmanlaşmak isteyen adaylara açmaktadır. İlgili konular üzerinde çalışan uzman ve akademisyenlerin yönetiminde düzenlenen İhtisas Seminerleri, üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzmanlara/ilgililere yönelik hazırlanmıştır. Seminerlerin temel amacı ise göç ve diaspora başlıklarını eğitim, kültür, siyasal katılım, entegrasyon politikaları, dil ve kimlik gibi birçok farklı perspektiften değerlendirerek bu alanda uzman insan kaynağı yetiştirmektir.

İhtisas seminerlerimiz 23 Şubat – 18 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Seminerler ve hatipler hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayarak akademi broşürüne ulaşabilirsiniz.

 

Başvurularımız sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz. 

1. Batı Avrupa Ülkelerinde İslam ve Müslümanların Kamusal Alanda Kabulü (2 Mart – 14 Nisan 2019, 3 Hafta Sonu, 10:00-15:00)

2. Diaspora Politikalarının Gelişimi ve Türkiye’nin Diaspora Politikası (23 Şubat-6 Nisan 2019, Her Cumartesi, 15:00-17:00)

3. Müslüman Azınlıklara Yönelik Ötekileştirme ve Ayrımcılık (23 Şubat-13 Nisan 2019, Her Cumartesi, 11:00-13:00)

4. Suriye Mülteci Krizi: Bölgesel Çabalar ve Uluslararası Tepkiler (27 Şubat-20 Mart 2019, Her Çarşamba, 18:30-20:30)

5. Uluslararası Göç Politikaları ve Türkiye Tecrübesi (26 Şubat-16 Nisan 2019, 8 Hafta, Her Salı, 18:30-20:30)

6. Türk Diasporasında Dil, Kültür ve Kimlik (25 Şubat-8 Nisan 2019, İki haftada bir, Pazartesi, 18:30-21:00)

7. Türk Diasporasında Dini Kimlik (23 Şubat-13 Nisan 2019, Her Cumartesi, 10:00-12:30)

8. Türk Dış Göç Tarihi ve Türk Diasporasının Oluşumu (21 Şubat-11 Nisan 2019, Her Perşembe, 18:30-20:30)

Seminerlere kimler başvurabilir?İhtisas Seminerlerine bu konulara ilgi duyan ve bu alanlarda okuma ve araştırma yapan lisans son sınıf, ve lisansüstü öğrencileri ile ilgili alanlarda özel ve kamu kuruluşlarında çalışan uzmanlar başvurabilir.

Başvurular nasıl gerçekleşiyor?

Başvurular belirtilen tarihler arasında Göç Araştırmaları Vakfı’nın internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru sonrası değerlendirme süreci nasıl işliyor?

İlan edilen son başvuru tarihinin ardından adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve sonrasında e-posta yoluyla mülakata davet edilecektir.

İhtisas seminerlerine katılım ücretli midir?

Seminerlerin tamamı ücretsizdir.

Katılımcılardan neler bekleniyor?

Seminerlere yüzden 80 oranında katılım mecburiyeti vardır. Seminerler kapsamında verilen okumaları zamanında yapılması beklenmektedir. Ayrıca katılımcılar seminerlerin sonunda makale hazırlamakla yükümlüdürler.

Program sonrasında sertifika veya katılım belgesi veriliyor mu?

Derslere öngörülen oranda katılım sağlayan ve şartları yerine getiren katılımcılara program sonrasında sertifika/katılım belgesi takdim edilecektir.

Kartepe Zirvesi 2018

Paydaşı olduğumuz Kartepe Zirvesi 26-27-28 Ekim’de Kocaeli’nde gerçekleşecektir. “Göç, Mültecilik, İnsanlık” başlığı altında birçok konferans, çalıştay ve panelin gerçekleştirileceği zirve toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor. Zirve hakkında daha geniş bilgiye aşağıdaki program akışından ulaşabilirsiniz.

(daha&helliip;)

Türkiye, Sığınmacılara Ev Sahipliğinde Birinci Sırada

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) açıkladığı verilere göre;  en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke Türkiye oldu.

Türkiye’deki sığınmacı sayısı tüm Avrupa’da yaşayan toplam sığınmacı sayısını geçti

BMMYK verilerine göre; Avrupa’nın tamamında sığınmacı sayısı; 3 milyon 680 bin 215 iken Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı sığınmacı sayısı ise 3 milyon 789 bin 320.

BMMYK, ülkelere göre sığınmacı sayılarını şu şekilde listeledi:

Türkiye; 3 milyon 879 bin 320

Almanya; 1 milyon 413 bin 127

Fransa; 401 bin 729

İtalya; 354 bin 698

İsveç; 327 bin 7099

Letonya; 234 bin 296

Avusturya; 172 bin 570

Birleşik Krallık; 162 bin 299

Hollanda; 111 bin 629

Yunanistan; 83 bin

Estonya; 80 bin 769

Belçika; 68 bin 623

İspanya; 54 bin 028

Danimarka; 47 bin 927

Finlandiya; 26 bin 704

Polonya; 25 bin 965

Bulgaristan; 21 bin 956

Güney Kıbrıs; 21 bin 063

İrlanda; 12 bin 539

Hırvatistan; 11 bin 855

Malta; 9 bin 389

Macaristan; 6 bin 508

Çek Cumhuriyeti; 5 bin 957

Romanya; 5 bin 702

Litvanya; 5 bin 029

Lüksemburg; 3 bin 624

Slovakya; 2 bin 480

Portekiz;bin 682

Slovenya; 892

Kaynak: BMMYK