Bilgi Notları

Hollanda’daki Camilerin Yurt Dışından Finanse Edilmesi Hakkında Karar

Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı camilerin yurt dışından finanse edilmesini engellemek için Hollanda Parlamentosu’na sunulan önerge hükümet tarafından reddedildi. Hükümet, anayasal hak ve özgürlüklerin zarar göreceği endişesiyle sözkonusu önergeyi reddettiğini duyurdu. Bu bilgi notunda da bu karar ve yapılan bazı açıklamalar özetlenmiştir.

 

(daha&helliip;)

Avusturya’daki Aşırı Sağcı “Avusturya Kimlik Hareketi” Örgütü

Avrupa’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi Avusturya’da da aşırı sağcı grupların sayısını bir artış yaşanıyor. Aşırı sağcı Avusturya Kimlik Hareketi (IBÖ) örgütü ise özellikle son dönemlerdeki eylemleri ile gündeme gelmeye başladı. Örgüte dair ilginç olan durum ise “biz” ve “diğerleri” ayrımını açıkça yapan bir örgütün, ırkçılığa karşı olduğunu söylemesidir.

(daha&helliip;)

Hollanda’da Göçmenlerin Eğitim Ve Meslek Tercihi

Hollanda’da Türkiye ve Fas gibi ülkelerden gelen 2 milyona yakın göçmen kökenli var. Bu grubun büyük bir kısmı ayırca Hollanda vatandaşlığına da sahip. Ancak artık o toplumun bir parçası haline gelen bu kişiler maalesef ki bazı meslek gruplarında yeterince temsil edilmiyor.

(daha&helliip;)

2016 Hollanda Ayrımcılık Şikayetleri Raporu

Hollanda’daki Ayrımcılıkla Mücadele Hizmetleri’ne gelen şikayet sayısı; 2015’e kıyasla yüzde 0,8 artarak 2016’da 4 bin 596’ya ulaştı. Ayrımcılık şikayetlerinin büyük bir bölümü (1.937) ise etnik köken/ırk ile ilgilidir.

(daha&helliip;)

Hollanda Seçimleri ve Seçmenin Siyasal Davranışı

Hollanda’da halk 15 Mart 2017 tarihinde 150 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin yeni üyelerini seçmek için sandığa gitti. Başta Hollanda’daki Türkiye ile Fas kökenlileri ve ülkedeki diğer azınlıkları ilgilendiren bu seçim;  Başbakan Mark Rutte öncülüğündeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı. Hollanda Temsilciler Meclisi’ne toplam 16 göçmen kökenli (Batılı olmayan ülkelerden) vekil girdi. Bunların 7’si Türkiye, 9’u ise Fas kökenli.

(daha&helliip;)

Almanya’daki Vatandaşlık Tartışmaları

Almanya’da çifte vatandaşlık ve vatandaşlık tartışmaları devam ediyor.

(daha&helliip;)