Bilgi Notları

AfD 2017 Federal Seçim Programı

24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Federal seçimlere doğru yaklaşırken, seçimlere katılacak partilerin seçim programlarında yer alan göç, mülteciler, entegrasyon, İslam, AB ve Türkiye politikaları incelenmiştir. Bu çalışmada, “Almanya için Alternatif Partisi”nin programındaki maddeler ele alınmıştır.

(daha&helliip;)

Belçika’da ikinci nesil Türklerin geri dönüş eğilimleri

Belçika’daki Anvers Üniversitesi (Universiteit Antwerpen) akademisyenleri Zeynep Balcı ve Dr. Joris Michielsen 2013 senesinde “Entegrasyon Destek Projesi” kapsamında “İkinci Nesil Belçikalı Türklerin Geri Dönüş Eğilimleri” başlıklı bir rapor yayımladı. İkinci nesil Belçikalı Türklerin, Türkiye ve Belçika’ya dair düşünceleri incelendi. Ayrıca 2003 – 2013 yılları arasında Belçika’dan Türkiye’ye göç eden Belçikalı Türk sayısının 600’den 1200 kişiye yükselmesinin altında yatan sebepler araştırıldı. Bu bilgi notunda, araştırmacıların analizlerine ve tavsiyelerine yer verilmiştir.

(daha&helliip;)

Avrupa Perspektifi: Mülteci Krizinin Medya Yansımaları Araştırması Raporu

2015 yılında Avrupa’yı etkisi altına alan göç krizi, Avrupa genelinde çok farklı reaksiyonlara sebep oldu. Medya kuruluşları da bu reaksiyonun vaçık bir şekilde görülebilecekleri yegane mecralardan birisiydi. Bu yüzden göç krizinin Avrupa medyasındaki yansımalarınıa odaklanan Londra Ekonomi Okulu (LSE, London School of Economics) öğretim üyeleri Myria Georgiou ve Rafal Zaborowski, yaklaşık bir yıllık bir çalışma yürüterek göç krizinin Avrupa medyasında nasıl yorumlandığını analiz etti. Bu bilgi notunda, araştırmacıların analizlerine ve tavsiyelerine yer verilmiştir.

(daha&helliip;)

2016 Hollanda Entegrasyon Raporu: Göçmen Kökenlilerin İstihdam ve Gelir Durumu

Batılı ülkelerden gelmeyen göçmen kökenlilerin entegrasyonuna yönelik tartışmalar uzun süredir Hollanda gündemini meşgul ediyor. Hollanda Sosyal Kültürel Plan Bürosu (SCP),  2016 yılının sonunda yayınladığı entegrasyon raporunda, Batılı ülkelerden gelmeyen göçmen kökenlilerin Hollanda toplumundaki son durumunu inceledi. Göçmen kökenlilerin entegrasyonu; eğitim, dil hâkimiyeti, istihdam, gelir durumu, suç oranı gibi farklı konular ele alınarak değerlendirildi. Bu bilgi notunda; rapordaki veriler ışığında göçmen kökenlilerin istihdam ve gelir durumuna ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

(daha&helliip;)

Almanya Medya Entegrasyon Kuruluşu’nun “Aşırı Sağcılık” Derleme Çalışması

Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde aşırı sağcı örgütlerin ve eylemlerin sayısında artış görülmektedir. Bu kapsamda; göç, göçmenler, entegrasyon gibi konularla ilgili çalışmalar yaparak medya çalışanlarına sunan Almanya Medya Entegrasyon Kuruluşu (MEK) tarafından “aşırı sağcılık” dosyası hazırlanmıştır. Bu bilgi notunda; MEK’in derlediği çalışmada bulunan toplum içinde aşırı sağcılık, aşırı sağcı eylemler, partiler ve gruplarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

(daha&helliip;)

İsviçre 2016 Göç Raporu

İsviçre Adalet ve Polis Bakanlığı’na bağlı Göç Müsteşarlığı, 2016 Göç Raporunu açıkladı. Raporda; 2016 yılında İsviçre’nin uyguladığı göç politikalarının göçü kontrol altında tutması, kontrollü göçle gelen mültecilerin entegrasyonu ve seyahat özgürlüğü olmak üzere negatif özgürlükler bağlamında değerlendirmeler göze çarpıyor. Bu bilgi notunda, raporda öne çıkan başlıklar ve dikkat çeken ayrıntılara yer verilmiştir.

(daha&helliip;)