Bilgi Notları

2.0 Yeni Nesil Eğitimin Anaakımlaştırılması: Avrupa Eğitim Sistemi Göçmenlerin Kaynaştırılmasına Nasıl Destek Verebilir?

Bu bilgi notu Brüksel merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Avrupa Göç Politikaları Enstitüsü ve Robert Bosch Stiftung tarafından 2018 yılı Şubat ayında yayımlanan 2.0 Yeni Nesil Eğitimin Anaakımlaştırılması: Avrupa Eğitim Sistemi Göçmenlerin Kaynaştırılmasına Nasıl Destek Sağlayabilir? adlı 46 sayfalık raporu hakkında bilgi içermektedir.

(daha&helliip;)

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yurt Dışı Vatandaşlar Raporu

Bu bilgi notunda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun’un (KEFEK) “Yurt dışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzı̇nle Çıkmış Kadınların ve Aı̇lelerı̇n Sorunları ve Çözüm Önerı̇lerı̇” konulu raporun içeriğine yer verilmiştir. (daha&helliip;)

Bilgi Notu: Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi Raporu

Bu bilgi notunda Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi (SVR) tarafından Ocak 2018’de yayınlanan; “Aslen nereden geliyorsunuz? – Almanya’da ayrımcılık deneyimleri ve fenotipik farklılıklar” raporun araştırma sonuçları ele alınmıştır.

(daha&helliip;)

Bilgi Notu: Almanya’da Göçmenlerin Seçime Katılım Araştırması

Bu bilgi notunda, Almanya’daki Türkiye ve Rusya kökenlilerin 2017 federal seçimlerindeki siyasal katılımları ve oy verme eğilimleri ile ilgili araştırma hakkında derlenen bilgiler okuyucuya sunulacaktır.

(daha&helliip;)

Bilgi Notu: CDU/ CSU ve SPD Koalisyon Sözleşmesi

Bu bilgi notunda “Avrupa için yeni bir Kalkınma. Almanya için yeni bir Dinamik. Ülkemiz için yeni bir Birleşme.” başlığını taşıyan koalisyon anlaşmasında yer alan göç, entegrasyon, Müslümanlar ve Türkiye politikaları hakkında derlenen bilgiler okuyucuya sunulacaktır. (daha&helliip;)

Bilgi Notu: Fransa’da Sözleşmesiz Özel Okullar Yasa Tasarısı

21 Şubat 2018 tarihinde Fransa’da Senato’ya sözleşmesiz özel okullar hakkında yeni bir yasa tasarısı sunulmuştur. Yasanın kabul edilmesi durumunda Fransa’da var olan dini okullar kapsamında İslami okulların da daha sıkı denetime tabi tutulacağı düşünülmektedir. Bu bilgi notunda sözleşmesiz özel okulları ve yasanın durumundan bahsedilecektir.
(daha&helliip;)