Bilgi Notları

Bilgi Notu: İkinci Avrupa Birliği Azınlık ve Ayrımcılık Araştırması

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) “Avrupa Birliği Azınlık ve Ayrımcılık Araştırması 2017” başlığı altında ikinci raporunu yayımladı.  Bu bilgi notunda, bahsi geçen raporda öne çıkan başlıklar ve dikkat çeken ayrıntılara yer verilmiştir. (daha&helliip;)

Katılım Notu: “Küreselleşme Çağında Göç”,

Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi – Sosyoloji bölümü tarafından 8 Kasım 2017 tarihinde Avni Akyol Konferans Salonu’nda “Küreselleşme Çağında Göç” başlıklı uluslararası bir panel gerçekleştirildi. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Metin Çorabatır ve Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu vardı. Bu katılım notunda konuşmacılar tarafından panelde aktarılan önemli bilgilerin kısa bir özeti sunulacaktır.

(daha&helliip;)

Katılım Notu: AGİT Viyana Zirvesi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından 18 Ekim 2017 tarihinde Viyana’da “Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük, Ayrımcılık ve Nefretle Mücadele: AGİT Bölgesi’nde Kapsamlı bir Çözüme Doğru” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Düzenlenen konferans AGİT’in 2007’de ilk olarak Cordoba’da düzenlediği “Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık” programının 10. Yıldönümüne binaen organize edildi. Bu katılım notunda organizasyona dair önemli bilgilerin kısa bir özeti sunulacak, bunun yanı sıra kısa bir değerlendirme de yer alacaktır.

(daha&helliip;)

Konrad Adenauer Vakfı: “Almanya’nın İslam Politikası”

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği Partisi’ne (CDU) yakınlığıyla bilinen Konrad Adenauer Vakfı tarafından hazırlanan “Almanya’nın İslam Politikası” başlıklı raporda İslam’ın yıllardır diğer dinlerle eşit statüye sahip olamaması incelendi. Almanya’nın İslam politikasının düzensiz ve karmaşık bir “yama işi” gibi olduğu, ancak bunun 2017 federal seçimlerinden sonra değişmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, Almanya’daki Müslüman topluluğunun tarihi, yapısı ve Almanya’da kurulan İslami organizasyonlar hakkında bilgi verilen raporda, sığınmacı krizi, Almanya İslam’ındaki Türk etkisinin azalması, iki ülke arasında yaşanan gerginlik, artış gösteren terörist faaliyetler, aşırı sağcı, İslam karşıtı siyasi parti ve hareketlerin popülerlik kazanması gibi güncel problemler de yer aldı. Bununla beraber, Almanya gündeminde, bu konulara dair yapılan tartışmalara ve önerilere ilişkin bilgilere de raporda yer verildi. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen başlıklar ele alınarak raporun bir özeti sunulacaktır.

(daha&helliip;)

2017 Federal Seçimleri Parti Programları

24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Federal seçimlere doğru yaklaşırken, seçimlere katılacak partilerin seçim programlarında yer alan göç, mülteciler, entegrasyon, İslam, AB ve Türkiye politikaları incelenmiştir. Bu çalışmada ise tüm partilerin programlarındaki bilgiler derlenmiş, ortak bir şekilde sunulmuştur.

(daha&helliip;)

Yeşiller 2017 Seçim Programı

24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Federal seçimlere doğru yaklaşırken, seçimlere katılacak partilerin seçim programlarında yer alan göç, mülteciler, entegrasyon, İslam, AB ve Türkiye politikaları incelenmiştir. Bu çalışmada Birlik 90/Yeşiller Partisi‘nin (Bündnis 90/Die Grünen) programında yer alan göç, entegrasyon, Müslümanlar ve Türkiye politikalarına dair hususlar ele alınacaktır.

(daha&helliip;)