Bilgi Notları

Bilgi Notu: Genel Seçimler Öncesi İtalya’daki Partilerin Göç Politikaları

Yoğun bir göçmen dalgasıyla yüz yüze olan İtalya, 4 Mart’ta genel seçimlere gidecektir. Genel seçimler öncesinde partilerin göç, göçmen ve İslam politikaları ele alınacaktır. (daha&helliip;)

Bilgi Notu: Avusturya Hükümet Programı 2017-2022

Avusturya’da 15 Ekim’de yapılan seçimlerde Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oyların yüzde 31,5’ini alarak galip çıkmıştı. Bunun üzerine ÖVP, kısa süre sonra oyların yüzde 26’sını alan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) ile koalisyon görüşmeleri yapacağını açıklamıştı. Neredeyse iki ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından ÖVP ve FPÖ uzlaşı sağlamış ve 5 yıllık hükümet programını yayınlamıştır.

Bu bilgi notunda, söz konusu hükümet programında yer alan göç, entegrasyon, Müslümanlar ve Türkiye politikalarına dair maddeler okuyucuya sunulacaktır.
(daha&helliip;)

Bilgi Notu: İsviçre’de Irk Ayrımcılığı

İsviçre Irkçılıkla Mücadele Servisi “İsviçre’de Irk Ayrımcılığı 2016” raporunu yayınladı. Raporun ilk bölümü, Irkçılıkla Mücadele Servisi’nin (SLR/EKR) verileriyle yakın tarihli anket sonuçlarını da içeren geniş çaplı bir analize dayanılarak hazırlanmıştır. İkinci bölümünde ise; ırk ayrımcılığına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Bu bilgi notunda, İsviçre’deki ırk ayrımcılığına ilgili raporun penceresinden bakılmıştır.
(daha&helliip;)

Bilgi Notu: MYRIA: 2016 Göç ve İltica Akımları Verileri

Belçika Federal Göç Merkezi Myria, 2016 yılı verilerinin yer aldığı göç ve iltica akımlarına ilişkin bir çalışma yayınladı1. Çalışmada, 2016 yılında Belçika’ya gelen göçmen ve sığınmacıların sayısı, önceki yıllara ait verilerle karşılaştırılarak verilmiştir. Bu bilgi notunda, bahsi geçen çalışmada yer alan, Belçika’ya yapılan göç ve iltica akımlarına ilişkin sayısal ve karşılaştırmalı verilerle birlikte, yapılan göçlerin hangi saikle gerçekleştiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
(daha&helliip;)

Katılım Notu: Göç Ve Uyum Sempozyumu

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca “Anadolu Dünya Dolu” sloganıyla 15 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da Göç ve Uyum Sempozyumu gerçekleştirildi. 10 farklı üniversiteden 10 akademisyenin katılımıyla organize edilen sempozyumda göçün istihdam, eğitim, hukuk, kadın, çocuk, sosyal politikalar, yerel yönetimler, iletişim ve kültürel boyutları karşılaştırmalı örneklerle tartışılmıştır. Sempozyumda geçici koruma statüsündeki Suriyeliler olmak üzere “mülteci”, “şartlı mülteci” gibi uluslararası koruma statüsündeki yabancıların uyum ve kabul süreçleri de değerlendirildi. (daha&helliip;)

Almanya Medya ve Entegrasyon Kuruluşu’nun “Irkçılık” Derleme Çalışması

Almanya’da her beş kişiden biri göç geçmişine sahiptir. Ülkede uzun yıllardan bu yana yabancı kökenliler ırkçılığa maruz kalmakta ve toplumsal hayatta ayrımcılığa uğramaktadır. Özellikle mülteci krizinin patlak vermesi ile ırkçı akımının daha da güçlendiği görülmektedir. Almanya Medya ve Entegrasyon Kuruluşu’nun “ırkçılık” derleme çalışmasında farklı araştırmalara yer verilerek bu durum gözler önüne serilmiştir. Çalışmaya göre; Almanya’daki “ırkçılık” anlayışı nasyonal (ulusal) sosyalizm ve antisemitizm ile ilişkilendirilmektedir ve ırkçılığın aşırı sağcılığın eş anlamlısı olmadığı vurgulanmaktadır. Esasen ırkçılığın ne gibi anlamlara geldiği konusu son zamanlarda ön plana çıkan “ırkçı fişleme” (racial profiling), İslam karşıtı gösteriler ve sağcı popülist siyasi partilerin talepleri gibi olgulardan dolayı tekrar gündeme oturmuştur. Bu çalışmada Almanya’daki ırkçılık olgusuna ilişkin özet bilgi içeren Almanya Medya ve Entegrasyon Kuruluşu’nun “ırkçılık” dosyasında yer alan veriler derlenerek okuyucuya sunulacaktır.

(daha&helliip;)