Bilgi Notları

Bilgi Notu: MYRIA: 2016 Göç ve İltica Akımları Verileri

Belçika Federal Göç Merkezi Myria, 2016 yılı verilerinin yer aldığı göç ve iltica akımlarına ilişkin bir çalışma yayınladı1. Çalışmada, 2016 yılında Belçika’ya gelen göçmen ve sığınmacıların sayısı, önceki yıllara ait verilerle karşılaştırılarak verilmiştir. Bu bilgi notunda, bahsi geçen çalışmada yer alan, Belçika’ya yapılan göç ve iltica akımlarına ilişkin sayısal ve karşılaştırmalı verilerle birlikte, yapılan göçlerin hangi saikle gerçekleştiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
(daha&helliip;)

Katılım Notu: Göç Ve Uyum Sempozyumu

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca “Anadolu Dünya Dolu” sloganıyla 15 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da Göç ve Uyum Sempozyumu gerçekleştirildi. 10 farklı üniversiteden 10 akademisyenin katılımıyla organize edilen sempozyumda göçün istihdam, eğitim, hukuk, kadın, çocuk, sosyal politikalar, yerel yönetimler, iletişim ve kültürel boyutları karşılaştırmalı örneklerle tartışılmıştır. Sempozyumda geçici koruma statüsündeki Suriyeliler olmak üzere “mülteci”, “şartlı mülteci” gibi uluslararası koruma statüsündeki yabancıların uyum ve kabul süreçleri de değerlendirildi. (daha&helliip;)

Almanya Medya ve Entegrasyon Kuruluşu’nun “Irkçılık” Derleme Çalışması

Almanya’da her beş kişiden biri göç geçmişine sahiptir. Ülkede uzun yıllardan bu yana yabancı kökenliler ırkçılığa maruz kalmakta ve toplumsal hayatta ayrımcılığa uğramaktadır. Özellikle mülteci krizinin patlak vermesi ile ırkçı akımının daha da güçlendiği görülmektedir. Almanya Medya ve Entegrasyon Kuruluşu’nun “ırkçılık” derleme çalışmasında farklı araştırmalara yer verilerek bu durum gözler önüne serilmiştir. Çalışmaya göre; Almanya’daki “ırkçılık” anlayışı nasyonal (ulusal) sosyalizm ve antisemitizm ile ilişkilendirilmektedir ve ırkçılığın aşırı sağcılığın eş anlamlısı olmadığı vurgulanmaktadır. Esasen ırkçılığın ne gibi anlamlara geldiği konusu son zamanlarda ön plana çıkan “ırkçı fişleme” (racial profiling), İslam karşıtı gösteriler ve sağcı popülist siyasi partilerin talepleri gibi olgulardan dolayı tekrar gündeme oturmuştur. Bu çalışmada Almanya’daki ırkçılık olgusuna ilişkin özet bilgi içeren Almanya Medya ve Entegrasyon Kuruluşu’nun “ırkçılık” dosyasında yer alan veriler derlenerek okuyucuya sunulacaktır.

(daha&helliip;)

Bilgi Notu: “Göç Ülkesi Almanya’da Vatandaşlığa Geçiş”

Almanya Sosyal Demokrat Parti’sine (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich- Ebert Vakfı tarafından hazırlanan ve Dietrich Thränhardt tarafından kaleme alınan “Göç Ülkesi Almanya’da Vatandaşlığa Geçiş” isimli rapor vatandaşlığa geçiş konusunu farklı perspektiflerden inceleyerek, bütün reformlara ve Alman pasaportunun dünyanın en prestijli pasaportu olmasına rağmen, neden Alman vatandaşlığına geçiş oranının hala az olduğu sorusuna cevap aramaktadır. Bu bilgi notunda bahsi geçen çalışmada yer alan bilgiler derlenerek okuyucuya sunulacaktır.

(daha&helliip;)

Katılım Notu: 21. Yüzyılda Göç Konferansı

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “21. Yüzyılda Uluslararası Göç” konferansı 10-11 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul‟da Yeditepe Üniversitesi‟nde gerçekleştirilmiştir. İki gün süren konferansta “göç” olgusu farklı perspektifler doğrultusunda ele alınmıştır. Göçün sosyo-ekonomik, siyasi, kültürel, iletişim, toplumsal, uluslararası ve hukuki boyutuna ilişkin farklı disiplinlerde çalışan yerli ve yabancı akademisyenler ile kamu ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanlar kendi nicel ve nitel araştırmalarını sunmuşlardır. Konferans oturumları, Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca güncel göç araştırmalarının ve uyum (entegrasyon) politikalarının gerekliliğine de genel olarak vurgu yapılmıştır. (daha&helliip;)

Bilgi Notu: SVR’nin “Almanya’ya Göç” Çalışması

Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi (SVR) ülkedeki “göç”  tartışmalarının daha somut bir şekilde sürdürülmesi için bilgi ve verilerin derlendiği bir çalışma hazırlamıştır. Çalışma özellikle işçi göçü, iltica ve ülkede yaşayan Müslümanlar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgi notunda bahsi geçen çalışmada yer alan bilgiler derlenerek okuyucuya sunulacaktır.
(daha&helliip;)