Bilgi Notları

Fransa’da Laiklik Kitapçığında Yer Alan Uzun Etek Maddesi

Bu bilgi notunda 2016 yılında Fransa’da okullarda dağıtılan Laiklik kitapçığı hakkında kısa bilgi verdikten sonra 2018’de dağıtılan kitapçığın ana hatlarıyla içeriği ve “uzun etek” konusuna dair gelen tepkiler ele alınacaktır. (daha&helliip;)

Gençlikte İslam Düşmanlığı Araştırması: Almanya Örneği

Bu bilgi notunda, Almanya’nın Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Mercator Vakfı (Stiftung Mercator) desteğiyle yapılan ve gençler arasında İslam düşmanlığının varlığını ve boyutlarını araştıran “Gençlikte İslam Düşmanlığı”1 başlıklı yeni araştırmanın ilk verilerine yer verilecektir. (daha&helliip;)

Eşit Olmayan Eğitim İmkânları- Alman Eğitim Sisteminde Göçmen Kökenli Gençlere Yönelik Haksızlığa Dair Olgular

Bu bilgi notu Berlin merkezli Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi’nin  Almanya eğitim sistemindeki eşitsizliği konu alan ‘Eşit olmayan eğitim imkânları- Alman eğitim sisteminde göçmen kökenli gençlere yönelik haksızlığa dair olgular’1 isimli çalışmasına dair bilgiler içermektedir. (daha&helliip;)

Avrupa Göç ve Medya Projeleri

Bu bilgi notunda “medyada çeşitliliğin artırılmasına destek vermek, göç ve entegrasyon konusunda araştırmalar yaparak bilgilendirmek ve medyada ayrımcılığa karşı çıkmak” konularında çalışmalar yapan projelerin kısaca tanımları ve faaliyetleri ele alınmıştır. (daha&helliip;)

Yurt Dışında Yaşayan Türk Seçmenin Siyasal Katılımı

Bu bilgi notunda yurt dışındaki Türk Diasporası’nın Türkiye’deki seçimlere katılımı hakkındaki bilgiler derlenerek kapsamlı bir şekilde okuyucuya sunulmuştur. (daha&helliip;)

2018 Dünya Göç Raporu

Bu bilgi notunda günümüzün en önemli küresel göç meseleleri hakkında kanıta dayalı analiz ve politika tartışmalarına katkıda bulunmak adına hazırlanan IOM 2018 Dünya Göç Raporu ele alınmaktadır. (daha&helliip;)