Bilgi Notları

Hollanda’daki Müslüman Oranı

Hollanda İstatistik Merkez Bürosu (CBS), 22 Aralık 2016 tarihinde  Hollanda’nın 2010 ve 2015 yılları arasında din haritasını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Raporda Hollanda toplumunun dini aidiyetine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu bilgi notunda genel bilgiler ile birlikte Hollanda’daki Müslümanlara dair bilgiler özetlenmiştir.

(daha&helliip;)

Belçika’daki Müslüman Oranı

Hollanda’da göçmenler ve Müslümanlar hakkındaki gelişmeleri derleyen Republiek Allochtonië web sayfası, Belçika’da yaşayan Müslüman oranına ilişkin verileri yayınladı. Verilere göre; Brüksel, Anvers ve Luik bölgelerinde yaşayan Müslümanların oranı, ülkedeki genel ortalamanın üstünde. Bu bilgi notu, araştırmada yer alan veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

(daha&helliip;)

Almanya’daki Sağ Motivasyonlu Suçlar

Almanya’da Federal İçişleri Bakanlığı tarafından (Bundesministerium des Innern –BMI) her yıl yayımlanan “Polis Kriminal İstatistikleri” (PKS) raporu ülkede işlenen siyasi motivasyonlu suçlar hakkında önemli veriler ortaya koyuyor. PKS 2016 raporuna göre, siyasi motivasyonlu suçlar 2016’da en yüksek seviyeye ulaştı. Bu bilgi notunda; 2016 raporunda yer alan sağ motivasyonlu suçlara dair sayısal veriler sunulmuştur.

(daha&helliip;)

Hollanda’da 2016’da İnternet Ortamında Yapılan Ayrımcılık Şikâyetleri

Hollanda’da, vatandaşların İnternet ortamında ayrımcılık tecrübe etmeleri durumunda başvurdukları bir kurum olan MiND, 2016 yılına ait şikayetlerin yer aldığı bir rapor yayınladı. Rapora göre; MiND’e 2016’da toplam 918 ayrımcılık şikâyeti ulaştı. Ayrımcılık şikâyeti oranı 2015’e göre yüzde 40 arttı. Bu bilgi notunda raporda yer alan önemli veriler özetlenmiştir.

(daha&helliip;)

Almanya’daki Göçmenlerin Yoksulluk Riskine İlişkin Araştırma Raporu 2016

Almanya’da Federal Hükümet tarafından yaptırılan “Yoksulluk ve Zenginlik” raporuna göre, ülkede yaklaşık 17 milyon 100 bin göçmen yaşıyor. Bu nüfusun 3 milyon kadarını Türkiye kökenliler oluşturuyor. Rapor, Alman Federal İstatistik Dairesi tarafından her yıl gerçekleştirilen Mikrozensus araştırması ve Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’ne bağlı Sosyo-Ekonomik Panel (SOEP) verileri baz alınarak hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ise; göçmenlerin daha fazla yoksulluk riski ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır.

(daha&helliip;)

ENAR Irkçılık ve Ayrımcılık Raporu

Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı (The European Network Against Racism:ENAR ) yayınladığı son raporla ırkçılığın; göçmenlerin dışlanmasında ve Avrupa Birliği’ndeki hak ihlallerinde kilit rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.
26 AB ülkesinin 2015 ve 2016 karnesinin mercek altına alındığı raporda, mülteci karşıtı politikaların yarattığı olumsuz etki üzerinde duruldu. Rapora göre mülteciler kendilerine karşı alınan bu tavırdan hem kötü etkileniyor hem de bu durum onları ırkçı şiddetin hedefi yapıyor. ENAR tarafından paylaşılan rapor özeti, bilgi notunda sunulmuştur.

(daha&helliip;)