Bilgi Notları

Almanya Hessen Eyalet Seçimleri 2018

Bu bilgi notu 28 Ekim Pazar günü Almanya’nın Hessen
Eyaleti’nde 23 partinin yarışacağı seçim hakkında bilgi ve değerlendirme içermektedir. (daha&helliip;)

Avrupa Göç Ağı 2017 Göç ve İltica Yıllık Raporu

Bu bilgi notunda Avrupa Göç Ağı’nın (European Migration Network) yayımlamış olduğu “2017 Göç ve İltica Yıllık Raporu” (Annual Report on Migration and Asylum 2017),  baz alınarak üçüncü ülke konumunda olan ülkelerden göç eden ve sığınma talebinde bulunan göçmenlere yönelik Avrupa Birliği üye ülkelerinin izlediği politikalar hakkında bilgi verilmiştir. (daha&helliip;)

ENAR İşgücü Piyasasında Irkçılık ve Ayrımcılık Raporu 2013-2017- II

Bu bilgi notunda “Avrupa İşgücü Piyasasında Ayrımcılık 2013-2017” adlı raporun bulguları özetlenerek değerlendirilmiştir. (daha&helliip;)

ENAR İşgücü Piyasasında Irkçılık ve Ayrımcılık Raporu 2013-2017- I

Bu bilgi notunda European Network Against Racism’in (ENAR) yayınladığı  “Avrupa İşgücü Piyasasında Ayrımcılık 2013-2017” isimli raporun içeriği hakkında bilgi verilmektedir. (daha&helliip;)

Almanya’da Okullarda Başarı Değerlendirmesinde Ayrımcılık Araştırması

Bu bilgi notunda Almanya’da Mannheim Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinin “Öğrencilerin Derslerdeki Performanslarının (Önyargıyla) Notlandırılması: Öğrencilerin İsimleri, Performans Dereceleri ve Örtük Çağrışımlar”1 isimli deneysel çalışma ele alınmaktadır.

(daha&helliip;)

Almanya Devlet Okullarında İslam Din Dersleri

Bu bilgi notunda, Almanya Medya Entegrasyon Kuruluşu’nun (Mendiendienst Integration) araştırmalarıyla yapılan ve Almanya’daki İslam din bilgisi derslerinin içerik ve işleyişini inceleyen “Almanya’da İslam Din Bilgisi Dersleri” başlıklı çalışmanın sonuçlarına yer verilecektir. (daha&helliip;)