Bilgi Notları

Almanya Medya ve Entegrasyon Kuruluşu’nun “Irkçılık” Derleme Çalışması

Almanya’da her beş kişiden biri göç geçmişine sahiptir. Ülkede uzun yıllardan bu yana yabancı kökenliler ırkçılığa maruz kalmakta ve toplumsal hayatta ayrımcılığa uğramaktadır. Özellikle mülteci krizinin patlak vermesi ile ırkçı akımının daha da güçlendiği görülmektedir. Almanya Medya ve Entegrasyon Kuruluşu’nun “ırkçılık” derleme çalışmasında farklı araştırmalara yer verilerek bu durum gözler önüne serilmiştir. Çalışmaya göre; Almanya’daki “ırkçılık” anlayışı nasyonal (ulusal) sosyalizm ve antisemitizm ile ilişkilendirilmektedir ve ırkçılığın aşırı sağcılığın eş anlamlısı olmadığı vurgulanmaktadır. Esasen ırkçılığın ne gibi anlamlara geldiği konusu son zamanlarda ön plana çıkan “ırkçı fişleme” (racial profiling), İslam karşıtı gösteriler ve sağcı popülist siyasi partilerin talepleri gibi olgulardan dolayı tekrar gündeme oturmuştur. Bu çalışmada Almanya’daki ırkçılık olgusuna ilişkin özet bilgi içeren Almanya Medya ve Entegrasyon Kuruluşu’nun “ırkçılık” dosyasında yer alan veriler derlenerek okuyucuya sunulacaktır.

(daha&helliip;)

Bilgi Notu: “Göç Ülkesi Almanya’da Vatandaşlığa Geçiş”

Almanya Sosyal Demokrat Parti’sine (SPD) yakınlığıyla bilinen Friedrich- Ebert Vakfı tarafından hazırlanan ve Dietrich Thränhardt tarafından kaleme alınan “Göç Ülkesi Almanya’da Vatandaşlığa Geçiş” isimli rapor vatandaşlığa geçiş konusunu farklı perspektiflerden inceleyerek, bütün reformlara ve Alman pasaportunun dünyanın en prestijli pasaportu olmasına rağmen, neden Alman vatandaşlığına geçiş oranının hala az olduğu sorusuna cevap aramaktadır. Bu bilgi notunda bahsi geçen çalışmada yer alan bilgiler derlenerek okuyucuya sunulacaktır.

(daha&helliip;)

Katılım Notu: 21. Yüzyılda Göç Konferansı

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “21. Yüzyılda Uluslararası Göç” konferansı 10-11 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul‟da Yeditepe Üniversitesi‟nde gerçekleştirilmiştir. İki gün süren konferansta “göç” olgusu farklı perspektifler doğrultusunda ele alınmıştır. Göçün sosyo-ekonomik, siyasi, kültürel, iletişim, toplumsal, uluslararası ve hukuki boyutuna ilişkin farklı disiplinlerde çalışan yerli ve yabancı akademisyenler ile kamu ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanlar kendi nicel ve nitel araştırmalarını sunmuşlardır. Konferans oturumları, Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca güncel göç araştırmalarının ve uyum (entegrasyon) politikalarının gerekliliğine de genel olarak vurgu yapılmıştır. (daha&helliip;)

Bilgi Notu: SVR’nin “Almanya’ya Göç” Çalışması

Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi (SVR) ülkedeki “göç”  tartışmalarının daha somut bir şekilde sürdürülmesi için bilgi ve verilerin derlendiği bir çalışma hazırlamıştır. Çalışma özellikle işçi göçü, iltica ve ülkede yaşayan Müslümanlar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgi notunda bahsi geçen çalışmada yer alan bilgiler derlenerek okuyucuya sunulacaktır.
(daha&helliip;)

Bilgi Notu: İkinci Avrupa Birliği Azınlık ve Ayrımcılık Araştırması

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) “Avrupa Birliği Azınlık ve Ayrımcılık Araştırması 2017” başlığı altında ikinci raporunu yayımladı.  Bu bilgi notunda, bahsi geçen raporda öne çıkan başlıklar ve dikkat çeken ayrıntılara yer verilmiştir. (daha&helliip;)

Katılım Notu: “Küreselleşme Çağında Göç”,

Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi – Sosyoloji bölümü tarafından 8 Kasım 2017 tarihinde Avni Akyol Konferans Salonu’nda “Küreselleşme Çağında Göç” başlıklı uluslararası bir panel gerçekleştirildi. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Metin Çorabatır ve Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu vardı. Bu katılım notunda konuşmacılar tarafından panelde aktarılan önemli bilgilerin kısa bir özeti sunulacaktır.

(daha&helliip;)