In Genel

BM: Vatansız azınlıklar, ayrımcılık ve şiddete maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin son çıkan raporu, vatansız azınlıklara yönelik ayrımcılık, dışlanma ve baskıyı açıkça ortaya koydu.

BM’nin “Burası bizim evimiz: Vatansız azınlıkların vatandaşlık arayışı” adlı raporunda vatansız azınlıkların ötekileştirmeye ve şiddete maruz kaldığı, yerlerinden edildiği, temel haklarından yoksun bırakıldığı gözler önüne serildi. Rapora göre, vatansızların yüzde 75’inden fazlasını oluşturan azınlık gruplar, dünyanın her yerinde dışlanıyor ve ayrımcılık görüyor.

Şiddet ve ayrımcılık gerçeğinin raporda yer bulmasının ardından Birleşmiş Milletler tüm dünya ülkelerine acil eylem çağrısında bulundu.  Eğer önlem alınmazsa azınlıklara yönelik yapılan ötekileştirme ve ayrımcılığın; istikrarsızlık, güvensizlik ortamı yaratacağı ve korkuya neden olacağı konusunda devletleri uyaran BM, devletlerden herkes için eşit vatandaşlık hakkını sağlamalarını istedi.

Vatansızların, vatandaşların sahip olduğu temel haklardan başka bir şey istemediğini belirten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, tıpkı Mynanmar’da yaşayan Müslüman Rohingyalar gibi diğer azınlıkların da, derin ayrımcılığa uğradığını ve temel haklardan yoksun olduğunu vurguladı.

Grandi’ye göre, son yıllarda bu sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atıldı. Ancak diğer taraftan zorla yerinden etme ve keyfî vatandaşlıktan çıkarma gibi eylemlerin de artış göstermesi, durumu daha kötü bir hâle getirmekle beraber, çözüm için atılan adımları da sekteye uğrattı. Grandi, herkese eşit vatandaşlık hakkının ısrarla savunulması gerektiğinin altını çizerek, devletlerin vatansızlara hakların tanınması konusunda hızlı ve kararlı olmasını istedi.

Haymatlos olarak da bilinen vatansız kimseler, hiçbir ülkenin vatandaşlığında olmayan kişilere deniyor. Vatansızların hakları 1954 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Vatansız Kişilerin Statüsüne Dair Sözleşme çerçevesinde korunuyor. Şu anda dünyada 3 milyon 687 milyon vatansız bulunuyor.