In Bilgi Notları

Bilgi Notu: SVR’nin “Almanya’ya Göç” Çalışması

Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi (SVR) ülkedeki “göç”  tartışmalarının daha somut bir şekilde sürdürülmesi için bilgi ve verilerin derlendiği bir çalışma hazırlamıştır. Çalışma özellikle işçi göçü, iltica ve ülkede yaşayan Müslümanlar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgi notunda bahsi geçen çalışmada yer alan bilgiler derlenerek okuyucuya sunulacaktır.