In Bilgi Notları

Bilgi Notu: MYRIA: 2016 Göç ve İltica Akımları Verileri

Belçika Federal Göç Merkezi Myria, 2016 yılı verilerinin yer aldığı göç ve iltica akımlarına ilişkin bir çalışma yayınladı1. Çalışmada, 2016 yılında Belçika’ya gelen göçmen ve sığınmacıların sayısı, önceki yıllara ait verilerle karşılaştırılarak verilmiştir. Bu bilgi notunda, bahsi geçen çalışmada yer alan, Belçika’ya yapılan göç ve iltica akımlarına ilişkin sayısal ve karşılaştırmalı verilerle birlikte, yapılan göçlerin hangi saikle gerçekleştiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.