In Bilgi Notları

Bilgi Notu: Fransa’da Sözleşmesiz Özel Okullar Yasa Tasarısı

21 Şubat 2018 tarihinde Fransa’da Senato’ya sözleşmesiz özel okullar hakkında yeni bir yasa tasarısı sunulmuştur. Yasanın kabul edilmesi durumunda Fransa’da var olan dini okullar kapsamında İslami okulların da daha sıkı denetime tabi tutulacağı düşünülmektedir. Bu bilgi notunda sözleşmesiz özel okulları ve yasanın durumundan bahsedilecektir.