In Bilgi Notları

Bilgi Notu: İkinci Avrupa Birliği Azınlık ve Ayrımcılık Araştırması

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) “Avrupa Birliği Azınlık ve Ayrımcılık Araştırması 2017” başlığı altında ikinci raporunu yayımladı.  Bu bilgi notunda, bahsi geçen raporda öne çıkan başlıklar ve dikkat çeken ayrıntılara yer verilmiştir.