In Haberler

Avrupa’daki azınlıklar ayrımcılık ve nefretten şikâyetçi

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından yapılan anket çalışmasının şimdiye kadar yayınlanmış olan sonuçlarına göre Avrupa’daki azınlıklar, ayrımcılık ve nefretin odak noktası olmaya devam ediyor.

Merkezi Viyana’da bulunan FRA, AB üyesi tüm ülkelerde, 25 binden fazla göçmen kökenlinin katılım sağladığı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın kısmi sonuçları yayınlanmış durumda. Buna göre söz konusu ülkelerde azınlıklarla ilişkiler sorunlu olmaya devam ediyor.

Nitekim ankete katılım sağlayanların yüzde 38’i son beş yıl içinde ayrımcılığa maruz kaldığını belirtiyor. En fazla ayrımcılığa maruz kalan gruplar, Kuzey Afrikalılar (yüzde 45), Romanlar (yüzde 41) ve Sahra altı ülkelerden göç edenlerden (yüzde 39) oluşuyor. Sonuçlara göre, göçmenler özellikle iş ararken yaygın bir şekilde ayrımcılığa maruz kalıyor.

Göçmenlerin en fazla ayrımcılığa maruz kaldıkları ülkeler arasında ise sırasıyla Lüksemburg (yüzde 69), Danimarka (yüzde 55), Almanya (yüzde 52) ve Avusturya (yüzde 51) geliyor.

Öte yandan diğer göçmenlerin yaşadıklarına benzer bir tablo, Türkler arasında da söz konusu. Ankete katılan Türklerin yüzde 40’ı ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade ediyor. Yayınlanan kısmi sonuçlara göre Hollanda yüzde 58’lik bir oranla Türklerin en fazla ayrımcılığa uğradıkları ülke konumunda.