In Bilgi Notları

Avrupa Göç Ağı 2017 Göç ve İltica Yıllık Raporu

Bu bilgi notunda Avrupa Göç Ağı’nın (European Migration Network) yayımlamış olduğu “2017 Göç ve İltica Yıllık Raporu” (Annual Report on Migration and Asylum 2017),  baz alınarak üçüncü ülke konumunda olan ülkelerden göç eden ve sığınma talebinde bulunan göçmenlere yönelik Avrupa Birliği üye ülkelerinin izlediği politikalar hakkında bilgi verilmiştir.