All posts by gav

Göç ve Medya Paneli Gerçekleştirildi

Son dönemde medyada yer alan göçmenlere yönelik taraflı ve toplumun algısına etki eden haberlerin hızla artması göç ve medyanın beraber incelenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Göç Araştırmaları Vakfı olarak bu hususa dikkat çekmek amacıyla uzman konuklar ve konuya ilgi duyan katılımcılarımızla birlikte “Göç ve Medya” konulu bir panel gerçekleştirdik. 21 Haziran Perşembe günü Vakfımızda gerçekleştirdiğimiz panelde; Türkiye’de

 “Mültecilik bir tercih değildir”

Bugün Dünya Mülteciler günü.  20 Haziran tarihi tüm dünyada mültecilere yönelik bir bilinç oluşturmak adına 2001 yılında Mülteciler Günü olarak ilan edildi. Mülteci; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan ve bu sebeplerle başka bir ülkede yaşayan kişiyi ifade ediyor. Dünyanın her yerinde savaşlar,

Yurt Dışında Yaşayan Türk Seçmenin Siyasal Katılımı

Bu bilgi notunda yurt dışındaki Türk Diasporası’nın Türkiye’deki seçimlere katılımı hakkındaki bilgiler derlenerek kapsamlı bir şekilde okuyucuya sunulmuştur.

2018 Dünya Göç Raporu

Bu bilgi notunda günümüzün en önemli küresel göç meseleleri hakkında kanıta dayalı analiz ve politika tartışmalarına katkıda bulunmak adına hazırlanan IOM 2018 Dünya Göç Raporu ele alınmaktadır.

İsviçre Irkçılık Raporu 2017

Bu bilgi notu İsviçre’de bulunan Irkçılık Kurbanları Danışma Merkezi‘nin Nisan 2018’de onuncusu yayımlanan rapor hakkında bilgiler içermektedir.

Yeni bir yayın projesi: DiasporaHaber

Göç Araştırmaları Vakfı olarak çalışma alanlarımızla ilgili yeni bir yayın projesini hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyiz: DiasporaHaber. GAV web sayfası veya sosyal medya hesaplarını takip edenler, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bazı ülkelerde onlarla ilgili yaşanan gelişmeler hakkında haberlere yer verdiğimizi bileceklerdir. Mütevazi bir atölye çalışması olarak değerlendirilebilecek bu yayınlarla anavatandan uzakta yaşayan insanımızla ilgili gelişmeler