All posts by gav

Yurt Dışında Yaşayan Türk Seçmenin Siyasal Katılımı

Bu bilgi notunda yurt dışındaki Türk Diasporası’nın Türkiye’deki seçimlere katılımı hakkındaki bilgiler derlenerek kapsamlı bir şekilde okuyucuya sunulmuştur.

2018 Dünya Göç Raporu

Bu bilgi notunda günümüzün en önemli küresel göç meseleleri hakkında kanıta dayalı analiz ve politika tartışmalarına katkıda bulunmak adına hazırlanan IOM 2018 Dünya Göç Raporu ele alınmaktadır.

İsviçre Irkçılık Raporu 2017

Bu bilgi notu İsviçre’de bulunan Irkçılık Kurbanları Danışma Merkezi‘nin Nisan 2018’de onuncusu yayımlanan rapor hakkında bilgiler içermektedir.

Yeni bir yayın projesi: DiasporaHaber

Göç Araştırmaları Vakfı olarak çalışma alanlarımızla ilgili yeni bir yayın projesini hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyiz: DiasporaHaber. GAV web sayfası veya sosyal medya hesaplarını takip edenler, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bazı ülkelerde onlarla ilgili yaşanan gelişmeler hakkında haberlere yer verdiğimizi bileceklerdir. Mütevazi bir atölye çalışması olarak değerlendirilebilecek bu yayınlarla anavatandan uzakta yaşayan insanımızla ilgili gelişmeler

Yurt Dışında Yaşayan Türk Seçmenin Siyasal Katılımı

Bu bilgi notunda yurt dışındaki Türk diasporasının siyasal katılımı hakkındaki bilgiler derlenerek okuyucuya sunulmuştur.

2.0 Yeni Nesil Eğitimin Anaakımlaştırılması: Avrupa Eğitim Sistemi Göçmenlerin Kaynaştırılmasına Nasıl Destek Verebilir?

Bu bilgi notu Brüksel merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Avrupa Göç Politikaları Enstitüsü ve Robert Bosch Stiftung tarafından 2018 yılı Şubat ayında yayımlanan 2.0 Yeni Nesil Eğitimin Anaakımlaştırılması: Avrupa Eğitim Sistemi Göçmenlerin Kaynaştırılmasına Nasıl Destek Sağlayabilir? adlı 46 sayfalık raporu hakkında bilgi içermektedir.