All posts by gav

Almanya’da Okullarda Başarı Değerlendirmesinde Ayrımcılık Araştırması

Bu bilgi notunda Almanya’da Mannheim Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinin “Öğrencilerin Derslerdeki Performanslarının (Önyargıyla) Notlandırılması: Öğrencilerin İsimleri, Performans Dereceleri ve Örtük Çağrışımlar”1 isimli deneysel çalışma ele alınmaktadır.

Almanya Devlet Okullarında İslam Din Dersleri

Bu bilgi notunda, Almanya Medya Entegrasyon Kuruluşu’nun (Mendiendienst Integration) araştırmalarıyla yapılan ve Almanya’daki İslam din bilgisi derslerinin içerik ve işleyişini inceleyen “Almanya’da İslam Din Bilgisi Dersleri” başlıklı çalışmanın sonuçlarına yer verilecektir.

Fransa’da Laiklik Kitapçığında Yer Alan Uzun Etek Maddesi

Bu bilgi notunda 2016 yılında Fransa’da okullarda dağıtılan Laiklik kitapçığı hakkında kısa bilgi verdikten sonra 2018’de dağıtılan kitapçığın ana hatlarıyla içeriği ve “uzun etek” konusuna dair gelen tepkiler ele alınacaktır.

“Almanya’nın İmtihanı: Terör Örgütü NSU Davası” Başlıklı Panel Gerçekleştirildi

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu düzenlemekle suçlanan NSU terör örgütü davası 11 Temmuz 2018 tarihinde karara bağlandı. Türk diasporasını ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren bu davanın hukuksal ve toplumsal etkilerinin konuşulması amacıyla vakfımız tarafından düzenlenen panelde, uzman konuşmacılar ve konuyla ilgili birçok kişi bir araya

Gençlikte İslam Düşmanlığı Araştırması: Almanya Örneği

Bu bilgi notunda, Almanya’nın Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Mercator Vakfı (Stiftung Mercator) desteğiyle yapılan ve gençler arasında İslam düşmanlığının varlığını ve boyutlarını araştıran “Gençlikte İslam Düşmanlığı”1 başlıklı yeni araştırmanın ilk verilerine yer verilecektir.

Eşit Olmayan Eğitim İmkânları- Alman Eğitim Sisteminde Göçmen Kökenli Gençlere Yönelik Haksızlığa Dair Olgular

Bu bilgi notu Berlin merkezli Alman Vakıfları Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi’nin  Almanya eğitim sistemindeki eşitsizliği konu alan ‘Eşit olmayan eğitim imkânları- Alman eğitim sisteminde göçmen kökenli gençlere yönelik haksızlığa dair olgular’1 isimli çalışmasına dair bilgiler içermektedir.