All posts by gav

Kartepe Zirvesi 2018

Paydaşı olduğumuz Kartepe Zirvesi 26-27-28 Ekim’de Kocaeli’nde gerçekleşecektir. “Göç, Mültecilik, İnsanlık” başlığı altında birçok konferans, çalıştay ve panelin gerçekleştirileceği zirve toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor. Zirve hakkında daha geniş bilgiye aşağıdaki program akışından ulaşabilirsiniz.

Almanya Hessen Eyalet Seçimleri 2018

Bu bilgi notu 28 Ekim Pazar günü Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde 23 partinin yarışacağı seçim hakkında bilgi ve değerlendirme içermektedir.

Avrupa Göç Ağı 2017 Göç ve İltica Yıllık Raporu

Bu bilgi notunda Avrupa Göç Ağı’nın (European Migration Network) yayımlamış olduğu “2017 Göç ve İltica Yıllık Raporu” (Annual Report on Migration and Asylum 2017),  baz alınarak üçüncü ülke konumunda olan ülkelerden göç eden ve sığınma talebinde bulunan göçmenlere yönelik Avrupa Birliği üye ülkelerinin izlediği politikalar hakkında bilgi verilmiştir.

ENAR İşgücü Piyasasında Irkçılık ve Ayrımcılık Raporu 2013-2017- II

Bu bilgi notunda “Avrupa İşgücü Piyasasında Ayrımcılık 2013-2017” adlı raporun bulguları özetlenerek değerlendirilmiştir.

“Anavatana Etki Alanı: Diasporadan Siyasal Katılım” Başlıklı Panel Gerçekleştirildi

Vakfımız tarafından düzenlenen “Anavatana Etki Alanı: Diasporadan Siyasal Katılım” başlıklı panele AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ergin Ulusoy konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasını GAV Genel Koordinatörü Ünal Koyuncu’nun yaptığı panelde uzman konuklarca diasporanın siyasal katılımı değerlendirildi. “Diaspora siyasal katılımı şart koşan bir kavramdır” Türkiye’de üniversitelerde diaspora

ENAR İşgücü Piyasasında Irkçılık ve Ayrımcılık Raporu 2013-2017- I

Bu bilgi notunda European Network Against Racism’in (ENAR) yayınladığı  “Avrupa İşgücü Piyasasında Ayrımcılık 2013-2017” isimli raporun içeriği hakkında bilgi verilmektedir.