All posts by Editor

Almanya’da STK’lardan Ortak Bildiri

Almanya’da 20’den fazla sivil toplum kuruluşu ve organizasyon Federal Hükümet tarafından, daha fazla yasal göç yolları oluşturulması için ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride yer alan maddeler; -Göçmenlerin geldikleri ülkelerin çıkarlarının ve göçmen haklarının gözetilmesi, -Göçmenlerin ailelerini Almanya’ya getirebilmeleri, ikâmet izin durumuna bakılmaksızın toplumsal katılımı ve söz hakkı verilmesi -Yasal göçte, ekonomik çıkarlar gözetilerek sadece kalifiye

Hollanda’daki Müslüman Oranı

Hollanda İstatistik Merkez Bürosu (CBS), 22 Aralık 2016 tarihinde  Hollanda’nın 2010 ve 2015 yılları arasında din haritasını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Raporda Hollanda toplumunun dini aidiyetine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu bilgi notunda genel bilgiler ile birlikte Hollanda’daki Müslümanlara dair bilgiler özetlenmiştir.

Almanya’da 462 Aşırı Sağcı Aranıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, Sol Parti’nin aşırı sağcı faillere ilişkin verdiği soru önergesini cevapladı. Bakanlığın cevabına göre; kaçak faillerin sayısı son iki yılda arttı. Haklarında tutuklama emri olan 462 aşırı sağcı bulunamadığı için cezaları infaz edilemiyor. Cevapta, faillerden 104’ünün şiddet içerikli suçlardan arandığı ifade edildi. 98’inin ise 2015’ten önce de kayıp olduğu belirtildi. 2015 yılı Eylül

Almanya’da Azınlıkların Dili Teşvik Edilecek

Almanya’da Federal Meclis, azınlıkların dilini korumaya yönelik önergeyi 2 Haziran’da kabul etti. Avrupa Bölgesel Diller ve Azınlık Dillerini Koruma Anlaşması kapsamında; Yeşiller ve Sol Parti, Federal Meclise ortak bir önerge sunmuştu. Her parti önergeye ilişkin konuşmasında; Almanya’nın 1998 yılında imzaladığı bu anlaşma ile ülkesindeki azınlıkların dillerini korumak ve teşvik etmekle zorunlu olduğuna dikkat çekti. Önergeye

Belçika’daki Müslüman Oranı

Hollanda’da göçmenler ve Müslümanlar hakkındaki gelişmeleri derleyen Republiek Allochtonië web sayfası, Belçika’da yaşayan Müslüman oranına ilişkin verileri yayınladı. Verilere göre; Brüksel, Anvers ve Luik bölgelerinde yaşayan Müslümanların oranı, ülkedeki genel ortalamanın üstünde. Bu bilgi notu, araştırmada yer alan veriler kullanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa’daki Kimlik Hareketi’nden Yardım Kuruluşlarına Engel

Avrupa’daki aşırı sağcı örgütler, göçmenlere ve Müslümanlara yönelik faaliyetleriyle sık sık gündeme geliyor. Göçmen karşıtı Kimlik Hareketi üyeleri de son olarak “Avrupa’yı Savun” sloganıyla göçmenlere yardım eden kuruluşları hedef alan bir girişimde bulundu. Kimlik Hareketi üyeleri, savaştan kaçarak deniz yoluyla göç eden mültecilerin hayatını kurtaran sivil toplum kuruluşlarına müdahale etmek amacıyla, iki hafta içinde 50