All posts by admin

Almanya, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarının Oy Kullanmasını İstiyor

Almanya’da gündem: yurt dışındaki Almanların da seçimlerde güvenli şekilde oy kullanabilmesi. Bu kapsamda vatandaşların Federal Meclis Dilekçe Komisyonu’na sunduğu dilekçe yayınlandı. 28 Kasım – 26 Aralık 2016 tarihleri arasında imzaya açılan dilekçede; oy verme hakkında sahip olan yurt dışındaki Almanların oy pusulalarının vaktinde ülkeye ulaşmaması sebebiyle  yaşanan aksaklıklara değinildi. Bu nedenle dilekçede şu öneriler sunuldu: Oy

Almanya İş Piyasasındaki Sosyal Ayrımcılık

Almanya’da Sol Parti, Federal Meclise; yabancı işçiler ile Alman işçiler arasındaki aylık kazanç farkına ilişkin bir soru önergesi verdi. Hükümetin verdiği cevaba göre; Almanya’da yabancı işçiler, Almanlara kıyasla beşte bir oranında daha az ücret alıyor. Bu durum da işçiler arasındaki ücret farkının gittikçe büyüdüğünü gösteriyor. 2000 yılında bir yabancı ile Alman işçinin aldığı aylık ücret

Hollanda’da Yeşil Sol Parti Dini Eğitim Özgürlüğüne Son Vermek İstiyor

Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek olan parlamento seçimleri için siyasi partiler seçim programlarını açıklamaya devam ediyor. Yeşil Sol Parti (GroenLinks) 17 Aralık’ta yaklaşık 2 bin üyenin katılımıyla şimdiye kadarki en büyük kongresini düzenledi. Kongrede, eğitim özgürlüğünün anayasadan kaldırılması talebinin katılımcıların çoğunluğu tarafından desteklenmesi dikkat çekti. Partinin bu yönde siyasi girişim başlatmasını talep eden üyeler,

Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin 14. Göç Raporu

Almanya İçişleri Bakanlığı 2015 yılı göç raporunu açıkladı. Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin 14. göç raporunda Almanya verilerinin yanı sıra, Avrupa ülkeleri arasındaki veriler de karşılaştırılıyor. Raporda yer alan diğer konuları ise şu şekilde: • Almanya’ya yönelik göç hareketi son on yılda artış göstermiştir. 2015 yılında Almanya’ya göç edenlerin sayısı 2,14 milyondur. Bu sayıya Almanya’ya geri

Göçmenlerin Çoğunluğu Kendisini Almanya ile Bütünleştiriyor

Almanya’daki Konrad-Adenauer Vakfı, “Bizi şekillendiren-Bizi Birleştiren” (Was uns prägt.Was uns eint) isimli araştırma kapsamında ülkedeki göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin bir çalışma yürüttü. Araştırma kapsamında geçtiğimiz yıl Ocak ayından Nisan ayına kadar: 1004 Alman vatandaşı göçmene, 1009 sürekli Almanya’da yaşayan yabancıya ve 1021 göç geçmişi olmayan Alman’a sorular yöneltildi. Alman vatandaşı olan göçmenlerin yüzde 83’ü ile ülkedeki yabancıların

Meclis Araştırma Komisyonu Halit Yozgat Dosyası için Toplandı

Almanya Federal Meclisi “NSU Araştırma Komisyonu” örgütün dokuzuncu kurbanı Halit Yozgat dosyası için biraraya geldi. Komisyon, 2006’dan 2011’e kadar Halit Yozgat dosyasına bakan Kassel savcısı Götz Wied’i ve Hessen Eyaleti Anayasa Koruma Teşkilatı eski bölüm sorumlusu Iris Pilling’i dinledi. Ancak davanın kilit noktası olan muhbir Andreas  Temme’ya ilişkin sorular ise yine yanıtsız kaldı.  4 Nisan 2006’da