All posts by admin

İletişim

embedgooglemap.net

Hakkımızda

1492-1789 tarihleri arasında yaşanan gelişmeler neticesinde oluşan modern ulus devletlerin neredeyse hiçbiri etnik ve kültürel anlamda homojen bir yapıdan oluşmamaktadır. Bu durumun, en temel sebeplerinden biri olan göç olgusu, uluslararası ilişkilerde veya ikili ilişkilerde yeni bir fırsat penceresi açmakta ve bu konuda yapısal adımların atılmasını zorunlu kılmaktadır. Ulus ötesi kimliklerin ulusal devletler için hayati bir