In Bilgi Notları

Almanya’da Okullarda Başarı Değerlendirmesinde Ayrımcılık Araştırması

Bu bilgi notunda Almanya’da Mannheim Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinin “Öğrencilerin Derslerdeki Performanslarının (Önyargıyla) Notlandırılması: Öğrencilerin İsimleri, Performans Dereceleri ve Örtük Çağrışımlar”1 isimli deneysel çalışma ele alınmaktadır.

[pdfviewer width=”100%” height=”849px” beta=”true/false”]http://gocvakfi.org/wp-content/uploads/2018/08/Bilgi-Notu-Okullarda-Basari-Degerlendirmesinde-Ayrimcilik-Arastirmasi.pdf[/pdfviewer]