In Haberler

Almanya’da göçmenler daha dezavantajlı

Alman İstatistik Dairesi, yaşamın farklı alanlarında göçmenlerin diğer vatandaşlara kıyasla dezavantajlı olduklarını bir kez daha rakamlarla ortaya koydu.

Almanya’da Federal İstatistik Dairesi’nin bugün (16 Kasım) yapmış olduğu basın açıklamasına göre, göçmen kökenli kişiler, göçmen olmayanlara kıyasla, eğitim ve iş alanlarında daha dezavantajlı konumdalar.

Eğitimsiz göçmenlerin oranı artışta

Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklama, 2005 yılından bu yana göçmen kökenliler ile göçmen olmayanlar arasında birtakım temel göstergelerdeki farkın azalmadığı yönünde. Temel göstergelerden ilkini eğitim alanı oluşturuyor.

2005 yılı verilerine göre, 18-25 yaş arasındaki göçmen nüfusun yüzde 10,6’sı herhangi bir okul diplomasına sahip değil. Göçmen olmayanlarda ise bu oran sadece yüzde 4.

2016 verilerine göre diplomasız göçmenlerin oranı yüzde 12’yi aşarken, göçmen olmayanlarda bir düşüş söz konusu: yüzde 3,6.

İşsizlik azalsa da hâlâ sorun

İşsizlik, Federal İstatistik Dairesi tarafından değerlendirilen diğer bir konu.

Bulgulara göre, 2005 yılında, göçmen nüfus içindeki işsizlik oranı yüzde 18 civarında. Göçmen olmayanlarda bu oran aynı yıl yüzde 9,8 idi.

2016 yılına gelindiğinde ise her iki kesimdeki işsizlik oranı da azalmış durumda. İşsiz göçmenlerin oranı yüzde 7,1. Göçmen olmayanlarda ise bu oran yüzde 3,4’e düşmüş durumda.

Yoksulluk riski göçmenlerde daha fazla

Öte yandan çalışıyor, olmasına rağmen yoksulluk riski altında bulunan göçmenlerin oranı 2005 yılında yüzde 13,8 idi. 2016 yılında bu oran çok fazla değişmemekle birlikte yüzde 13,6’ya düştüğü görülüyor.

Çalışıyor olup yoksulluk sınırındaki göçmen olmayan nüfusun 2005 yılındaki oranı yüzde 6. 2016 verilerinde ise bu oran yüzde 6,2’ye çıkmış durumda.