In Haberler

2019 Staj Programı başlıyor

2010 yılında kurulan Göç Araştırmaları Vakfı (GAV), öncelikli olarak yurtdışında yaşayan Türk toplumunun dil ve kültür birikimi, sosyal, kültürel ve siyasi meseleleri ve yaşadıkları ülkelerin katılım/uyum/asimilasyon politikalarına ilişkin araştırmalar yapmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi, bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmayı ve karar alıcıları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Bununla birlikte Vakıf, anavatanı ile bağlarını sürdüren bu toplumun Türkiye’de kamu hizmetlerinden sosyal ve kültürel konulara kadar karşılaştığı sorunları yakından takip ederek, bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler üretmeyi, yurtdışındaki toplumumuzun tecrübelerinden hareketle Türkiye’de iltica ve göç konularına ilişkin çalışmalar yapmayı ve katılım politikalarına destek vermeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’deki göçmen ve mültecilere ilişkin konuları da Göç Araştırmaları Vakfı’nın çalışma alanları arasındadır.

Göç Araştırmaları Vakfı’nın çalışma alanlarını daha yakından tanımak ve çeşitli birimlerde deneyim elde etmek istiyorsanız.

  • Göç ve diasporaya ilişkin konularda çalışmalar yürütmek istiyorsanız,
  • Motivasyonunuz yüksek ve yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız,
  • Analitik düşünme yeteneğinizi geliştirmek, göç ve diaspora çalışmalarında yöntem bilginizi artırmak istiyorsanız,
  • Kurumsal işleyiş, network, bireysel zaman yönetimi ve iş takibi gibi konularda deneyim kazanmak istiyorsanız,

başvurularınızı bekliyoruz.

Staj Takvimi
GAV güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere yılda üç kez stajyer kabul etmektedir.

Staj Programı
Staj süresince katılımcılar; temel göç konuları ve akademik yazım kurallarına ilişkin eğitim görecektir. Buna ek olarak stajyer tarafından staj süresi boyunca tamamlanması istenen iş kalemleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Gündem takibi
  • Bilgi notu
  • Kitap tahlili
  • Sunum
  • Etkinlik organizasyonu
  • Proje çalışmaları